• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia: prace protetyczne zgodnie z dekretem z 1946 r.!

ms
04-05-2018, 10:48
Stomatologia: prace protetyczne zgodnie z dekretem z 1946 r.! Jakie uprawnienia zawodowe techników dentystycznych?
Przepisy dotyczące osób wykonujących prace protetyczne - nie uległy zmianie od …. 1946  r. – przypomina dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej i przedstawia kuriozalną sytuację wynikającą z tego faktu.

Dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech: wykonywanie zawodu medycznego i przepisy regulujące uprawnienia zawodowe techników dentystycznych, w dalszym ciągu są opartej na przepisach dekretu z 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych. (Dz. U. z 22 marca 1947 r.) oraz rozporządzeniu ministra zdrowia z 15 maja 1951 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień techników dentystycznych (Dz. U. nr 28 poz. 222).

Dekret ten dotyczył w większości osób przyuczonych do tego zawodu, polegającym na chałupniczym przekazywaniu wiadomości wykonywania prac protetycznych przez technika dentystycznego młodej osobie, która odbywała 3-4 letnią praktykę zawodową, podobną do przygotowania rzemieślniczego. Rzemieślnikiem jednak nie była, gdyż nie przechodziła procesu nauki, terminowania i wyzwalania na czeladnika. Technikiem dentystycznym we współczesnym rozumieniu była tylko z nazwy, gdyż nie ukończyła szkoły średniej w specjalności techniczno-dentystycznej.

Mimo upływu wielu lat i wprowadzeniu nowoczesnych technologii, które wymagają interdyscyplinarnej wiedzy, opartej m.in. na: matematyce, fizyce, chemii, anatomii, informatyki, materiałoznawstwie, psychologii, ekonomii oraz zdolnościach plastycznych, przepisach dotyczących osób wykonujących prace protetyczne - nie uległy zmianie.

W Polsce w dalszym ciągu obowiązuje dwutorowy system nauki o kierunku techniczno-dentystycznym, w postaci szkół średnich policealnych i wyższych. Powoduje on utrwalenie niezrozumiałego podziału, w którym nie rozróżnia się kompetencji osób, które uzyskały tytuł zawodowy technika dentystycznego oraz osób posiadających ukończone studia wyższe i uzyskali tytuł zawodowy licencjat, inżynier, magister czy też magister inżynier o kierunku techniki dentystyczne lub specjalności inżynieria dentystyczna.

W Dyrektywie Komisji Europejskiej 2005 36/EC „O wzajemnym uznawaniu dyplomów” technik dentystyczny i licencjat techniki dentystycznej nie jest rozróżniany pod względem kompetencji oraz licencjat techniki dentystycznej nie został zakwalifikowany do zawodów regulowanych.

Zdobycie wiedzy i umiejętności, która pozwoliłaby uzyskać uprawnienia do wykonywania prac protetycznych i aparatów ortodontycznych, wymaga jednolitego systemu kształcenia Tym kierunkiem są studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone przez uniwersytety medyczne lub inne uczelnie wyższe, które realizowałyby spójne podstawy programowe w celu osiągnięcia najlepszego efektu kształcenia, przekazywanej przez kadrę dydaktyczną posiadającą wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Przeprowadzenie reformy szkolnictwa na wzór np. zawodu fizjoterapeuty, polegające na jednotorowym programie nauczania na uczelniach wyższych, przyczyni się do podniesienia rangi zawodu osób wykonujących prace techniczno - dentystyczne. Obecnie istniejące szkoły policealne medyczne, które spełniają wszystkie wymagania dotyczące kadry naukowej i wyposażenia, powinny być przekształcone i włączone do systemu uczelni w celu realizacji jednolitego programu nauczania.

SŁOWA KLUCZOWE
technik dentystyczny  

POLECAMY W SERWISACH