PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia kursy jak je opodatkować?

06-11-2012, 05:40
Stomatologia - szkolenia - VAT (foto: sxc.hu)
Stomatologia - szkolenia - VAT (foto: sxc.hu)
Stomatologia to także kursy, zjazdy, konferencje, sympozja w ramach kształcenia ustawicznego lekarzy dentystów czy takie przedsięwzięcia podlegają, czy nie podlegają VAT? 

Zapytała o to firma organizująca właśnie tego typu przedsięwzięcia.
Stomatologia system kształcenia ustawicznego
Okazuje się, że ważne jest jak firma szkoląca działa. Ta konkretna jest jednostką objętą systemem oświaty (w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie szkoleń lekarzy dentystów). W ramach działalności prowadzi podyplomowe szkolenia dla lekarzy dentystów w zakresie kształcenia:

- specjalizacyjnego,

- ustawicznego,

- doskonalącego.

Firma szkoląca została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe ustawiczne lekarzy dentystów w zakresie: kursów medycznych, kongresów, zjazdów, konferencji i sympozjów.

Firma ta usługi szkoleniowe świadczy w ramach akredytacji (w rozumieniu przepisów o systemie oświaty). Żadne z tych usług nie były i nie są finansowane w całości ze środków publicznych (udział ten wynosił mniej niż 70 proc.).

Podyplomowe szkolenia dla lekarzy dentystów w zakresie kształcenia ustawicznego to szkolenia określone przepisami o kształceniu ustawicznym w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004r. Nr 231, poz. 2326). Są to kursy, zjazdy, konferencje. Wydarzenia te prowadzone są według corocznie opracowywanego przez zarząd firmy programu i rejestrowane w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Wykładowcy i prowadzący zajęcia są dobierani spośród specjalistów z danej dziedziny.

Firma utrzymuje, że kursy, zjazdy, sympozja, konferencje, organizowane w ramach ustawicznego kształcenia, są niezbędne w dorobku lekarzy i lekarzy dentystów (z uwagi na konieczność zebrania określonej liczby punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym, wynikającą z przepisów o obowiązku doskonalenia zawodowego). Każde takie wydarzenie rejestrowane jest w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Uczestnik tego typu wydarzeń otrzymuje certyfikat z przysługującą mu liczbą punktów edukacyjnych.
Stomatologia system kształcenia ustawicznego bez VAT
Firma oferująca tego typu szkolenia uważa, że przy ich organizowaniu korzystać może ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, ale dla pewności postawiła dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach takie pytanie: jaką stawką VAT należy w takim przypadku opodatkować koszty kursów, zjazdów, sympozjów, konferencji kształcenia ustawicznego.

Firma zapytała, a dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odpowiedział. Organizowane w ramach kształcenia ustawicznego lekarzy dentystów kursy, zjazdy, konferencje, sympozja korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a cyt. ustawy o podatku od towarów i usług (IBPP1/443-279/12/AL). Odpowiedź tę dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach poparł rozbudowaną argumentacją, którą pomijamy.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   VAT   szkolenia   stomatologia   Podatki   Koszty   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH