• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia: czerwona kartka dla ministerialnych zasad oceny ofert kontraktowych

ms
06-03-2017, 10:14
Stomatologia: czerwona kartka dla ministerialnych zasad oceny ofert kontraktowych Kryteria ocen ofert do poprawki
Kolejne zdecydowane „nie” dla bylejakości projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kryteriów wyboru ofert w leczeniu stomatologicznym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - wyraziło Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów z Dolnego Śląska śle w tej sprawie protest do ministra zdrowia oraz do przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia.

Okazuje się, że w mętnej wodzie nie tylko ryby najlepiej się łowi. Doskonałym przykładem takiej sytuacji jest pełen niejasności, niespójności, nieodpowiedzeń i niedomówień a nawet braku logiki projekt rozporządzenia ministra zdrowia „w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne”. Takie regulacje, albo są wynikiem braku kompetencji po stronie tych, którzy je przygotowują, albo są forsowane z rozmysłem, nawet wbrew uregulowaniom ustawowym, gwarantującym równość podmiotów wobec prawa.

Komisja Stomatologiczna Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wypunktowała dlaczego to wprowadzenie w życie, zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia przepisów,  będzie drastycznym przykładem źle stanowionego prawa. Nie jest to w tej sprawie głos odosobniony, bo podobna ocena wynika z apelu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

KS DRL przypomina, że Dział VI ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1793 ze zmianami) określa zasady postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami. Zapisy art. 134, art. 139 ust. 9 oraz art. 140 tej ustawy mają zapewnić:
-  jednakowe traktowanie podmiotów;
- zachowanie zasad uczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert.

W ocenie KS DRL, projekt rozporządzenia stoi w sprzeczności z uregulowaniami ustawowymi. Swoją ocenę Komisja szczegółowo argumentuje, odnosząc się m.in. do załącznika nr 7 do projektu rozporządzenia, przedstawionego przedstawicielom NIL na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia 26 stycznia 2017 r. Określa on wykaz szczegółowych warunków wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Zarzuty KS DRL dotyczą m.in.:
- preferowania podmiotów, które bez korelacji z wielkością kontraktu, wykonywać będą dużą liczbę zdjęć wewnątrzustnych;
- warunku realizacji świadczeń: 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym dwa dni do godziny osiemnastej, który nie uwzględnia zasad wykonywania kontraktu w oparciu o etaty przeliczeniowe;
- niezrozumiałych zasad weryfikowania okresu pracy lekarza z dziećmi;
- uzależniania oceny oferty od skali zaniedbań leżących po stronie pacjenta;
- ignorowania działań mogących wpływać na prozdrowotne postawy dzieci i młodzieży;
- wprowadzenia w ocenie ofert punktów ujemnych, które mogą pojawić się dopiero w trakcie kontroli realizowanego kontraktu;
- pominięcie w kryteriach ocen działań prozdrowotnych i konieczności zajmowania się leczeniem osób niepełnosprawnych.

Tutaj znajdują się szczegółowe analizy, przeprowadzone przez KS DRL.

TABELA NR 1-LECZENIE STOMATOLOGICZNE

TABELA NR 2-LECZENIE STOMATOLOGICZNE-CZĘŚĆ WSPÓLNA

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
KS DRL   kontraktowanie   NFZ   Ministerstwo Zdrowia  

POLECAMY W SERWISACH