PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia: celne uwagi do zmian w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych

ms
17-12-2017, 12:18
Stomatologia: celne uwagi do zmian w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych Stomatologia: uchybienia w projekcie ustawy
Projekt rozporządzenia, zmieniającego przepisy w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, zrecenzowało Prezydium NRL. Niektóre uwagi są zasadnicze.

Będę dentobusy, a gdzie pieniądze na leczenie w tych dentobusach?
Uwaga

Dentobusy są finansowane ze środków budżetu państwa, z kolei udzielane w nich świadczenia mają być finansowane przez NFZ – niestety bez przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków. Tworzenie mobilnych gabinetów stomatologicznych powinno być połączone ze zwiększeniem środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii – uważa Prezydium NRL

Nieuzasadnione ograniczenia przy realizacji zdjęć pantomograficznych
Uwaga
Należałoby rozważyć likwidację ograniczeń co do możliwości zlecenia RTG pantomograficznego raz na 3 lata dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 18 roku życia - przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębnopochodnych.

Takie ograniczenie widnieje w załączniku nr 1 w tabeli nr 1, lp. 56 „Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem”.

Uwaga
Prawo do skierowania dziecka na zdjęcia pantomograficzne powinien mieć każdy lekarz, niezależnie od posiadanej specjalizacji. Wystarczającym elementem zabezpieczającym przed nieuzasadnionym skierowaniem mogłaby być konieczność uzasadnienia skierowania w dokumentacji medycznej pacjenta.

Leczenie endodontyczne z zastosowaniem materiału typu MTA
Chodzi o procedurę opisaną w załączniku nr 1 w tabeli nr 1, lp. 54 „Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA”.

Uwaga
Katalog osób uprawnionych do leczenia endodontycznego zęba z nieuformowanym korzeniem, z zastosowaniem materiału typu MTA - należy rozszerzyć o lekarzy dentystów będących specjalistami w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Uwaga
W przypadku wykonywania procedur z zastosowaniem materiału typu MTA należy rozważyć zniesienie barier formalnych w postaci obowiązku posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej lub osoby specjalizującej się w stomatologii dziecięcej (jest wielu lekarzy dentystów, którzy nie posiadając stopnia specjalizacyjnego, potrafią tę procedurę wykonać).

Uwaga
W opisie tej procedury należy zastrzec konieczność wykonania zdjęcia rentgenowskiego kontrolnego po aplikacji MTA.

Uwaga
Niefortunny jest zwrot „materiał typu MTA” (sformułowanie nieostre). Jego alternatywą może być np. Biodentyna, którą z kolei trudno zakwalifikować jako materiał typu MTA. Zatem przepis należy tak sformułować, aby nie ograniczał swobody terapeutycznej lekarza.

POLECAMY W SERWISACH