PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatolog a nostryfikacja dyplomu prawo do skargi

05-11-2012, 05:45
Stomatolog nostryfikacja dplomu (foto: sxc.hu)
Stomatolog nostryfikacja dplomu (foto: sxc.hu)
Okazuje się, że stomatolog nie może odwoływać się do sądu w sprawie nostryfikacji dyplomu - o ile uniwersytet medyczny wyrokuje o konieczności uzupełnienia wykształcenia lub zdania niektórych egzaminów.

Sądowa droga przysługuje tylko wówczas gdy Komisja Nostryfikacyjna Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego, po analizie dokumentów dojdzie do przekonania, że nostryfikacja nie jest możliwa. Tak uznał WSA we Wrocławiu (IV SA/Wr 188/10).

W konkretnej sprawie stomatolog z Ukrainy podjęła działania zmierzające do nostryfikacji dyplomu lekarza dentysty, uzyskanego przez nią za granicą (w jednym z Narodowych Uniwersytetów Medycznych na Ukrainie).

Stomatolog musi uzupełnić wiedzę

Rada Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podjęła uchwałę, w której uznała, że do uznania dyplomu konieczne jest zaliczenie przez zainteresowaną zajęć dydaktycznych:

II rok materiałoznawstwo stomatologiczne (15 godz. ćwiczeń i 18 godz. ćwiczeń),

III rok radiologia stomatologiczna (40 godz. ćwiczeń), statystyka medyczna (12 godz. ćwiczeń i 18 godz. seminarium),

V rok stomatologia zachowawcza (15 godz. wykładów i 120 godz. ćwiczeń), choroby przyzębia (45 godz. ćwiczeń), ortodoncja (45 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń), onkologia (15 godz. ćwiczeń), anestezjologia i reanimacja (15 godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń). Łączna liczba godzin, które powinny być zrealizowane w ciągu dwóch semestrów wyniosła 400 godzin.

W celu nostryfikacji zobowiązano dentystkę do zdania egzaminów:

- biofizyka,

- choroby zakaźne,

- choroby przyzębia,

- stomatologia zachowawcza,

- protetyka,

- chirurgia stomatologiczna,

- ortodoncja, stomatologia wieku rozwojowego,

- radiologia stomatologiczna.

Warunkiem zakończenia postępowania nostryfikacyjnego było też opłacenie przez kandydatkę samego postępowania oraz określonej przez kwestatora UM należności za zajęcia dydaktyczne i egzaminy wynikające z różnic programowych.

Od tej decyzji lekarka odwołała się do sądu wojewódzkiego we Wrocławiu.

Stomatolog bez prawa do odwołania

Okazało się jednak, że od postanowień Komisji Nostryfikacyjnej możliwe jest skierowanie odwołania wyłącznie do senatu uczelni i to w przypadku uchwał kończących postępowanie nostryfikacyjne. Prawa takiego nie przewidziano natomiast w przypadku uchwał obligujących do zaliczenia zajęć dydaktycznych lub zdania określonych egzaminów.

WSA we Wrocławiu wskazał, że nie istnieje prawo zaskarżania postępowania nostryfikacyjnego w sprawie konieczności zaliczenia zajęć dydaktycznych lub zdania dodatkowych egzaminów. Dopiero uchwała rady, kończąca postępowanie nostryfikacyjne, może podlegać ocenie sądu.

Zasady te określone są w art. 192 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym zasady uznawania dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą za równorzędne z dyplomami uzyskiwanymi w kraju określają umowy międzynarodowe. W przypadku braku takich umów - dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą mogą być uznane za równorzędne w wyniku nostryfikacji (art. 192 ust. 3), której dokonują uczelnie. Tryb nostryfikacji jest określony w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą (Dz.U. nr 37, poz. 255, ze zm.).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   stomatolog   WSA   wyrok   nostryfikacja   Studia   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH