PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Staż lekarza dentysty bez VAT

25-06-2013, 00:01
Staż lekarza dentysty bez VAT (foto: sxc.hu)
Staż lekarza dentysty bez VAT (foto: sxc.hu)
Przedsiębiorstwo lecznicze prowadzi staże lekarzy dentystów na podstawie umowy zlecenia z marszałkiem województwa. Środki pochodzą z Funduszu Pracy i są przekazywane wyłącznie na pokrycie kosztów. Kwotą wypłaconych wynagrodzeń za odbyte staże obciążany jest urząd marszałkowski.

Czy staże lekarskie lekarzy dentystów (PKWiU 85.59.13 - usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane) zwolnione są od podatku od towarów i usług (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług)? Zagadnieniem tym zajął się, na wniosek zainteresowanych stron, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Jak wiadomo, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego.

Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarsko dentystycznych jest zadaniem marszałka województwa.

Jak wiadomo, umowa w oparciu o art. 15 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, obejmuje z jednej strony zobowiązanie podmiotów do prowadzenia staży lekarzy dentystów, a z drugiej strony zobowiązanie marszałka województwa do finansowania staży, których prowadzenie powierzono podmiotowi zajmującego się leczeniem.

Jak wiadomo, szkolenie w sprawie stażu podyplomowego lekarzy dentystów prowadzone jest na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57, poz. 533). Koszty kursów w całości finansowane są ze środków publicznych. Obowiązek odbycia stażu podyplomowego przez lekarzy dentystów wynika z ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 ze zm.).

Jak wiadomo, realizacja umowy zlecenia, zawartej z marszałkiem województwa dotyczącej prowadzenia staży lekarzy dentystów, odbywa się na podstawie przepisów ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 4, poz. 553 z późn. zm).

Przy spełnieniu tych wszystkich warunków staże lekarskie lekarzy dentystów zwolnione są od podatku od towarów i usług uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn.. akt ITPP1/443-693/11/AP).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   VAT   staż   szkolenia   Podatki   Prawo pracy  

POLECAMY W SERWISACH