PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Środowisko stomatologów walczy o należną reprezentację w samorządzie

ms
10-01-2017, 11:09
Środowisko stomatologów walczy o należną reprezentację w samorządzie Apel o znaczniejszą reprezentację dentystów w samorządzie
Grupa inicjatywna lekarzy dentystów (bez sformalizowanej struktury i kierownictwa) zwraca się do koleżanek i kolegów o podpisanie apelu w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o izbach lekarskich. Chodzi o to, aby decyzje i działania w samorządzie, te dotyczące dentystów, odbywały się z większym, niż obecnie, udziałem przedstawicieli wybieranych przez środowisko stomatologów.

Jako lekarz dentysta-członek samorządu lekarskiego w pełni popieram projekt zmian w ustawie o izbach lekarskich przekazany przez autorów projektu ministrowi zdrowia i udostępniony na stronie www.stomatolodzy.org.pl.

Podzielam opinię, że specyfika wykonywania zawodu lekarza dentysty, a nade wszystko jego samodzielny status zawodu zaufania publicznego, nakazują takie ukształtowanie reprezentacji lekarzy dentystów, aby wszelkie decyzje i działania w ich imieniu odbywały się z decydującym udziałem przedstawicieli wybieranych na każdym poziomie reprezentacji przez środowisko stomatologów.

Tym samym zwracam się do wszelkich organów: ministra zdrowia oraz rządu RP, władz samorządu, posłów i senatorów o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy.

Odezwa ta zamieszczona została na stronie stomatolodzy.org.pl.

Projekt zmian w ustawie o izbach lekarskich wraz z uzasadnieniem 

Inicjatorzy zmian w kilku krokach tłumaczą swoją aktywność

Jak skonstruowane są organy izb lekarskich
Zgodnie z art.12 ustawy o izbach lekarskich, lekarze i lekarze dentyści są wybierani do organów IL w liczbie proporcjonalnej do ich liczebności w izbie

Czy ta zasada jest sprawiedliwa?
Przeciwnicy zmian twierdzą, że to słuszna zasada, że każde inne ukształtowanie organów naruszałoby zasadę równości (w tym sensie, że inaczej jedna z grup osiągnęłaby niezasadnie większy wpływ).

Projekt zmian nie obejmuje zmian w tej zasadzie - zasadzie parytetu. Niemniej nie można do końca zgodzić się z tezą, że oparcie składu o procentowy , proporcjonalny udział obu grup zawodowych jest spełnieniem zasady równości. Równie dobrze można bowiem powiedzieć, że zasada ta posadawia izby de facto na naruszeniu zasady równości. Nie mówimy tu bowiem o proporcji udziału 60:40 czy 65:35. Mówimy o trwałej proporcji 78:22. Przy tak znacznej różnicy liczebności 2 grup samorządu dwuzawodowego powstaje nierówność polegająca na tym, że :
- grupa zawodowa lekarzy w życiu zawodowym reprezentowana i nadzorowana jest przez organy, w których tylko 22 proc. członków (to lekarze dentyści) nie wykonuje ich zawodu (lekarza);
- grupa zawodowa lekarzy dentystów w życiu zawodowym reprezentowana i nadzorowana jest przez organy, w których aż 78 proc. członków (lekarze) nie wykonuje ich zawodu (zawodu lekarza dentysty). Podstawą takiej tezy jest ewidentny związek wiedzy o wykonywanym zawodzie z jakością reprezentacji i nadzoru tych organów nad tym właśnie zawodem.

Co to powoduje w praktyce
W praktyce powoduje to brak odpowiedzialności wybranych do organów stomatologów przed stomatologami. Skoro bowiem wybór zależy w 78 proc. od nie-stomatologów , to jasne jest, że zanika w ten sposób odpowiedzialność przed własną grupą za to jakie poglądy tak wybrany stomatolog prezentuje i jak głosuje. Lekarze - członkowie zjazdów i rad lekarskich zawsze mogą dostać dwie różne opinie od stomatologów, a sporu tego nie są w stanie rozwikłać, gdyż nie wykonują zawodu dentysty i nie znają specyfiki tej pracy.

POLECAMY W SERWISACH