• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Sprzedaż gabinetu stomatologicznego pod okiem prawnika

ms
15-01-2018, 09:22
Sprzedaż gabinetu stomatologicznego pod okiem prawnika Marcin Bartyński - radca prawny (foto: archiwum).
Transakcję sprzedaży gabinetu stomatologicznego prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej można przeprowadzić co najmniej na dwa sposoby. Czytelnikom infoDENT24.pl przybliża je Marcin Bartyński - radca prawny.

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
Pierwszy sposób wydaje się mniej skomplikowany i polega po prostu na zawarciu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa pomiędzy zbywcą a nabywcą. Na podstawie tej umowy zbywca przenosi na nabywcę wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe przedsiębiorstwa: sprzęt, bazę pacjentów, wyroby medyczne itd. Nabywca nie zostanie jednak automatycznie stroną kontraktu z NFZ (będzie musiał postarać się o aneks, a prezes NFZ nie zawsze wyrazi na to zgodę), nie przejdą na niego również decyzje administracyjnoprawne.

Przekształcenie gabinetu stomatologicznego w spółkę z o. o.
Drugi sposób jest może trochę bardziej skomplikowany, nie rodzi jednak problemów z koniecznością aneksowania umowy z NFZ przez nabywcę gabinetu stomatologicznego, nie będzie też potrzeby podpisywania nowych umów najmu z właścicielem lokalu, z podwykonawcami. Ten drugi sposób sprzedaży gabinetu stomatologicznego należy oprzeć o instytucję przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o. o.

Na czym polega przekształcenie?
To proste. Jeżeli gabinet stomatologiczny jest prowadzony przez lekarza dentystę w oparciu o wpis do CEiDG, - to ten lekarza dentysta – jako przedsiębiorca – jest stroną kontraktu z NFZ, jest właścicielem sprzętu, wyrobów medycznych itd.

Korzystając z pewnej możliwości, jaką daje  Kodeks spółek handlowych, ów lekarza dentysta może przekształcić prowadzony przez siebie gabinet stomatologiczny w spółkę z o. o. Dzięki temu spółka z o. o. wstąpi – co do zasady – we wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały przedsiębiorcy – lekarzowi dentyście. W tym także w prawa i obowiązki przysługujące lekarzowi jako świadczeniodawcy. Zatem to spółka z o. o., w miejsce lekarza dentysty, stanie się stroną kontraktu z NFZ, a także stroną kontraktów z podwykonawcami, z pracownikami, z kontrahentami, kredytodawcami, leasingodawcami (warto jednak wcześniej zapoznać się umowami, czy nie przewidują one odrębnych procedur na wypadek przekształcenia).

A po przekształceniu gabinetu stomatologicznego w spółkę z o. o. lekarz będzie mógł po prostu sprzedać udziały w tej spółce.

Transakcja sprzedaży gabinetu stomatologicznego z wykorzystaniem instytucji przekształcenia – krok po kroku.

Transakcję sprzedaży można rozpocząć od zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów. Taka umowa przedwstępna ma sens przede wszystkim wtedy, gdy zbywca i nabywca jeszcze przed przekształceniem chcą zobowiązać się do nabycia/zbycia gabinetu stomatologicznego. W tej umowie strony zobowiązują się wzajemnie do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży udziałów, określając jednocześnie cenę sprzedaży.

Mogą ustalić pomiędzy sobą:
- kto i w jakim zakresie ponosi koszty przekształcenia;
- jakie prawa i obowiązki strony na siebie przyjmują w związku z przekształceniem;
- jaki jest przewidywany termin przekształcenia;
- jaki jest przewidywany termin sprzedaży udziałów.

POLECAMY W SERWISACH