PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Sprawozdania ekologiczne - będzie ich mniej

28-12-2012, 10:48
Od 2013 r. podmioty gospodarcze będą wnosiły opłatę za korzystanie ze środowiska oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku do 31 marca następnego roku. Przypominamy jednocześnie, że opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za II półrocze 2012 r. należy wnieść zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami, czyli do 31 stycznia 2013 r.

O ile w ostatnim kwartale tego roku wprowadzono przepisy wychodzące naprzeciw oczekiwaniom stomatologów, to należy do nich ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Zakłada ona kilka ważnych zmian w zakresie sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska.

Czytaj także: Stomatolog i krytyczne terminy

Zakres przekazywanych informacji pozostanie bez zmian. W dalszym ciągu korzystający ze środowiska będą składali wykazy zawierające informacje i dane o:

ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz danych, na podstawie których określono te wielkości oraz o wysokości należnych opłat,
ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz o wysokości należnych opłat,
ilości i stanie oraz składzie ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi oraz o wysokości należnych opłat,
o składowanych odpadach oraz o wysokości należnych opłat.

W 2014 r. podmioty korzystające ze środowiska wniosą opłatę za korzystanie ze środowiska tylko raz w terminie do 31 marca (podobnie w latach kolejnych).

Nie będzie się wnosiło opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego, nie przekroczy 800 zł.

Ustawa znosi również obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a także, w przypadku podmiotów składujących odpady, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Obowiązek ten został przeniesiony na marszałka województwa.

 

Sprawozdania ekologiczne - kalendarium na 2013 r.
Przypominamy, że opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za II półrocze 2012 r. należy wnieść zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami, czyli do 31 stycznia 2013 r. Do 28 lutego 2013 r. należy złożyć raport o emisjach gazów za 2012 r.Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów za bieżący rok, należy złożyć marszałkowi województwa do 15 marca 2013 r.
Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH