PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Specjalizacje: przepisy wciąż niejasne

ms
27-03-2017, 11:54
Specjalizacje: przepisy wciąż niejasne  Specjalizacje - pytania (foto: pixabay)
Regulacje, dotyczące systemu szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów pozostawiają luki interpretacyjne – twierdzi posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

Podstawowymi problemami, które pojawiają się w związku z realizowanym przez lekarzy i lekarzy dentystów szkoleniem specjalizacyjnym – są:
- podejmowane przez lekarzy będących w trakcie szkolenia samodzielnych czynności medycznych,
- kwestia nadzoru lekarza specjalisty nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne;
- problematyka związana z realizacją praw pracowniczych lekarzy, którzy odbywają szkolenie w trybie rezydentury.

Posłanka zadała ministrowi zdrowia kilka pytań:

Czy lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może zmienić dziedzinę specjalizacji na inną, którą będzie odbywać także w trybie rezydentury – w oparciu o przepis art. 16 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty? Czy też art. 16 ust. 3 ustawy nie ma zastosowania do sytuacji gdy lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury?

Czy w przypadku zmiany dziedziny specjalizacji możliwe jest zaliczenie na poczet odbywanego aktualnie (nowego) szkolenia specjalizacyjnego kursów i szkoleń, odbytych przez lekarza w toku poprzedniej specjalizacji? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie kto i w jakim trybie podejmuje decyzję w przedmiocie „przepisania” takiego zaliczenia?

Czy możliwe jest zawarcie przez lekarza rezydenta dodatkowej umowy z podmiotem, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne na wykonywanie innych czynności medycznych (niż te, które obejmuje program specjalizacji) – np. dyżury?

Kto ponosi koszty uczestniczenia lekarza rezydenta w stażach, kursach, szkoleniach, odbywanych w ramach szkolenia specjalistycznego poza siedzibą podmiotu, w którym lekarz realizuje program specjalizacji?

Jakie są zasady dopuszczania lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne do samodzielnego wykonywania specjalistycznych czynności medycznych i jak kształtuje się odpowiedzialność prawna takiego lekarza za błąd w sztuce lekarskiej?

Jakie prawa przysługują lekarzowi w przypadku, gdy jednostka w której odbywa szkolenie specjalizacyjne praktycznie uniemożliwia wypełnienie programu specjalizacji?

Czy w ramach zawartej z lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury umowy o pracę, pracodawca może narzucić na lekarza obowiązki (w tym obowiązki administracyjno-biurowe), które nie są objęte programem specjalizacji?

Czy w ramach umowy o pracę zawartej w celu realizacji szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury może być przewidziany tzw. równoważny czas pracy? w jaki sposób w tym trybie rozlicza się pełnienie dyżurów?

 Czy istnieje prawna możliwość wypłacania premii lekarzom rezydentom za czynności wykonywane przez nich poza programem specjalizacji? Czy w takich przypadkach lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może żądać otrzymania kwoty równoważnej tej, którą otrzymuje lekarz specjalista lub lekarz bez specjalizacji?

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
specjalizacje  

POLECAMY W SERWISACH