PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Sanepid: wymagania wobec lekarzy i personelu w gabinecie stomatologicznym

ms
11-06-2015, 09:10
Sanepid: wymagania wobec lekarzy i personelu w gabinecie stomatologicznym Sanepid instruuje jak dentysta ma myć ręce (foto: freedigitalphotos)
Ze względu na specyfikę leczenia, podczas którego ręce dentysty mają kontakt ze śliną, błoną śluzową, skórą i krwią pacjenta, stanowią istotny czynnik w transmisji zakażeń. Oddział Nadzoru Epidemiologii WSSE w Krakowie przygotował poradnik pt. Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym.
Całość opracowania zawiera szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w gabinecie stomatologicznym:
Plan higieny
Stanowisko i narzędzia pracy
Wymagania dla lekarzy i personelu
Przygotowanie pacjenta
Postępowanie w przypadku zranienia lub kontaktu z materiałem zakaźnym
Przygotowanie do sterylizacji narzędzi wielorazowego użycia
Kontrola procesu sterylizacji
Postępowanie z odpadami

Przedstawiliśmy część I, dotyczącą wymagań, które powinny spełniać pomieszczenia gabinetu stomatologicznego oraz część II odnoszącą się do stanowiska i narzędzi pracy, dzisiaj część III określająca wymagania w stosunku do lekarzy i personelu,


Wymagania dla lekarzy i personelu pomocniczego
Ręce są niewątpliwie najważniejszym narzędziem w praktyce lekarza stomatologa. Ze względu na specyfikę leczenia, podczas którego mają one kontakt ze śliną, błoną śluzową, skórą i krwią pacjenta, stanowią istotny czynnik w transmisji zakażeń. Dlatego bardzo ważna jest odpowiednia dbałość o właściwą higienę i dezynfekcję rąk. W tym celu zostały opracowane specjalne zasady postępowania dla personelu medycznego i pomocniczego w opiece zdrowotnej.

Rysunek 2. Technika higienicznego mycia rąk.

 

Pobrać z dozownika preparat myjący w ilości wystarczającej do rozprowadzenia na całą powierzchnię rąk, zwilżyć wodą i myć przez 40-60 sekund, następnie dokładnie spłukać i osuszyć papierowym ręcznikiem.
Procedurę higienicznego mycia rąk z użyciem wody i mydła stosujemy w sytuacji, gdy naszym celem jest jedynie oczyszczenie z zabrudzeń. Postępowanie takie jest niewystarczające w sytuacji gdy; doszło do kontaktu z materiałem zakaźnym lub płynami ustrojowymi, lekarz przygotowuje się do kontaktu z pacjentem lub do aseptycznej procedury, po kontakcie z pacjentem i jego otoczeniem. Wówczas należy wdrożyć procedurę higienicznej dezynfekcji rąk (Rysunek 4).

Rysunek 3. Technika dezynfekcji (odkażania) rąk.


Źródło: WHO., „Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej - podsumowanie". 2009 [dok. elektr.] (http://wsse.krakow.pl/strona2/attachments/article/43/Wytyczne%20WHO%20dotyczace%20higieny%20rak%20w%20opiece%20zdrowotnej.pdf)
Równie ważne jest indywidualne dbanie lekarza o przestrzeganie zasad postępowania, które stanowią, iż w miejscu pracy nie należy nosić biżuterii w szczególności pierścionków, obrączek i zegarków, a paznokcie powinny być czyste i krótko obcięte, nie należy ich lakierować, czy stosować tipsów. W trakcie badania i leczenia stomatologicznego lekarz zobowiązany jest do użytkowania odzieży ochronnej (fartuch lekarski, maska, okulary lub przyłbica oraz rękawiczki jednorazowe). Rękawiczki jednorazowe powinny być zmieniane w każdym przypadku konieczności odejścia od unitu i pacjenta.
Należy pamiętać, iż rękawiczki nie zastępują dezynfekcji rąk!

SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   BHP   gabinet stomatologiczny   zakażenia   sanepid  

POLECAMY W SERWISACH