PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Sanepid o procesach sterylizacji w gabinecie stomatologicznym

ms
25-06-2015, 08:23
Sanepid o procesach sterylizacji w gabinecie stomatologicznym Procesy sterylizacji w gabinecie stomatologicznym (foto: pixabay)
Zachowanie sterylności wymaga utrzymania reżimu czynności wykonywanych po sterylizacji (wyładunek, sposób przechowywania pakietów, ich dystrybucja, transport oraz aseptyczne otwarcie opakowania).

Oddział Nadzoru Epidemiologii WSSE w Krakowie przygotował poradnik pt. Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym.

Przedstawiliśmy część I, dotyczącą wymagań, które powinny spełniać pomieszczenia gabinetu stomatologicznego, część II, odnoszącą się do stanowiska i narzędzi pracy, a także część III, określającą wymagania w stosunku do lekarzy i personelu, część IV prezentującą m.in. wskazania w przypadku zranienia lub kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym, obecnie publikujemy zasady realizowania procesów sterylizacji.

Przygotowanie sterylnych narzędzi wielorazowego użycia
Sterylizacja to proces, którego celem jest zabicie wszystkich form drobnoustrojów. Dzięki właściwemu postępowaniu z narzędziami wielorazowego użycia od momentu ich użycia, aż do otwarcia wysterylizowanego pakietu, uzyskuje się gwarancję sterylności.

Na proces dekontaminacji narzędzi składają się przygotowanie do sterylizacji oraz jej prawidłowy przebieg. Proces przygotowania narzędzi może być jedno- lub wieloetapowy, w zależności od stopnia złożoności sprzętu. Do narzędzi nie wymagających demontażu stosuje się zwykle ten pierwszy sposób, który przebiega w cyklu przygotowania wyłącznie z dezynfekcją wstępną.

Proces dla sprzętu wymagającego otwarcia i demontażu rozpoczyna się od momentu wstępnej dezynfekcji narzędzi po użyciu, poprzez dokładne ich umycie, dezynfekcję zasadniczą manualną lub przy użyciu myjki ultradźwiękowej, wysuszenie, zapakowanie, aż do prawidłowego umieszczenia w sterylizatorze.

Dla zachowania sterylności materiału mają znaczenie również kolejne czynności wykonywane już po sterylizacji, czyli wyładunek z autoklawu, odpowiedni sposób przechowywania pakietów, ich dystrybucja, transport, oraz aseptyczne otwarcie opakowania.

Narzędzia poddawane procesowi sterylizacji muszą być idealnie czyste, suche, odpowiednio opakowane, w dobrym stanie technicznym, nie mogą być zakamienione lub zardzewiałe, winny być luźno ułożone w komorze sterylizatora.

Postępowanie z brudnymi narzędziami po zabiegu
Przedstawione zasady dotyczą narzędzi diagnostycznych (łyżek do wycisków, tacek, narzędzi chirurgicznych itp.).
Rysunek 1. Postępowanie z narzędziami po zabiegu.

SŁOWA KLUCZOWE
Sanepid   sterylizacja   autoklawy  

POLECAMY W SERWISACH