PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Sąd odrzucił roszczenia pacjentki, wycenione przez nią na 220 tys. zł

ms
28-04-2016, 11:18
Sąd odrzucił roszczenia pacjentki, wycenione przez nią na 220 tys. zł Niezadowolona pacjentka żądała 200 tys. zł za leczenie u dentystyki (foto: Fotolia/PTWP)
Tyle miałaby zapłacić dentystka, gdyby Sąd Apelacyjny w Krakowie przyznał rację pacjentce, która dowodziła, że usługa stomatologiczna została wykonana wadliwie.

Pacjentka wnosiła początkowo o zasądzenie od dentystki 40 tys. zł, ostatecznie jednak doszła do wniosku, że kwota ponad pięciokrotnie większa będzie właściwsza.  Niestety dla niej sąd nie uznał za kwotę właściwą ani 220 tys. zł, ani 40 tys. zł. W zasadzie to żadnej kwoty, nawet najmniejszej, pacjentka nie zobaczyła, przy czym sama za wykonanie leczenia zapłaciła 22 200 zł.

Niemal przez dwa lata trwało leczenie, w ramach którego u niezadowolonej pacjentki wykonano prace implantologiczno – protetyczne.

Po drobiazgowym zaplanowaniu przebiegu leczenia, wykonano:
- szlifowanie pod dwa mosty porcelanowe na zębach 7- do 4- i -3, -5;
- zacementowano most po stronie lewej;
- po stronie prawej wykonano most na dwóch filarach;
- przygotowywano zabieg implantologiczny;
- wykonano protezy na wszczepach stomatologicznych;
- zaplanowano założenie 3 lub 4 implantów (ze względu na stan zdrowia powódki zabieg został przesunięty);
- wykonano badania CT;
- przeprowadzono zabieg implantacji (zostały założone implanty 3+, 2+, +1, +2);
- wstawiono tymczasowe uzupełnienie, najpierw protezę ruchomą częściową, a potem most tymczasowy akrylowy;
- wykonano wycisk pod most na implantach i oszlifowano zęby po stronie prawej;
- zrealizowano miarę i dobór koloru;
- nastąpiła konsultacja z technikiem dentystycznym, w ceku wykonania poprawek;
- wykonano drobne korekty mostu - sugerowane przez powódkę;
- założono most na implantach (powódka zgłosiła odczucie dyskomfortu w jamie ustnej);
- rozpoczęto prace nad wykonaniem  porcelanowych licówek na zęby od 3- do -2;
- oszlifowano zęby pod licówki, pobrano wyciski i  wykonano licówki tymczasowe;
- zdjęto prawy most dolny oraz górny tymczasowy w celu powtórnego ich wykonania (pacjentka nie zgodziła się na założenie licówek, skarżyła się na bóle głowy).

W trakcie leczenia kilku zabiegów nie wykonano:
- nie założono mostu dolnego i górnego (ponownie wykonanych przez pozwaną);
- nie osadzono wykonanych dla powódki licówek na przednie zęby w żuchwie (powódka nie zgłosiła się na leczenie).

Zmiana świadczeniodawcy
Po pewnym czasie u powódki ujawniły się zaburzenia w stawach skroniowo – żuchwowych. Ostatecznie pacjentka zdecydowała się na podjęcie leczenia w Instytucie Stomatologii.

Podczas terapii zwrócono uwagę na zaburzoną płaszczyznę zwarcia, zalecono fizykoterapię, leczenie farmakologiczne, wykonano u powódki szynę relaksującą. Po tym leczeniu dolegliwości powódki uległy zmniejszeniu.

Skarga do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Kobieta, niezadowolona z leczenia, wniosła skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Rzecznik umorzył postępowanie wyjaśniające, uznając, że planowanie, leczenie implantologiczne, leczenie imlantoprotetyczne, uzupełnienia protetyczne po stronie lewej zostały wykonane prawidłowo.

- Uzupełnienia protetyczne po stronie prawej nie zostały ostatecznie zacementowane, najprawdopodobniej były traktowane jako tymczasowe – w takiej sytuacji należy wykonać ostateczne uzupełnienia, trzeba również zacementować na zębach filarowych w odcinku przednim w żuchwie licówki, ponieważ obecny stan ma negatywny wpływ na nieosłonięte oszlifowane tkanki twarde zębów powódki – wyrokował Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

SŁOWA KLUCZOWE
roszczenia pacjentów   sąd   błąd dentysty  

POLECAMY W SERWISACH