PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Sąd nie zgodził się na 10 tys. zł kary za nieterminowe zestawienie danych o odpadach

jsz
31-01-2014, 10:37
Sąd nie zgodził się na 10 tys. zł kary za nieterminowe zestawienie danych o odpadach Sąd nie zgodził się na 10 tys. zł kary za nieterminowe zestawienie danych o odpadach (foto: sxc.hu)
28 stycznia 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II uznał, że nie podlega wykonaniu decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego, wymierzająca właścicielce gabinetu stomatologicznego karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacji i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwianiu odpadów za rok 2009.

W odwołaniu od decyzji o nałożeniu kary właścicielka gabinetu dentystycznego zarzuciła urzędnikom błędną wykładnię art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach zakładającą, że jednokrotne niezłożenie w terminie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów stanowi podstawę do wymierzenia kary pieniężnej. Poza tym decyzja o karze jest sprzeczna ze stosownymi wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska Departamentu Gospodarki Odpadami.

Obarczona karą sugerowała, że prawo wymierzenia kary pieniężnej przez właściwy organ administracji publicznej powstaje dopiero w warunkach recydywy, nie zaś już po jednokrotnym uchybieniu ustawowego terminu do złożenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach.

Sąd nie podzielił jednak argumentacji, zgodnie z którą właściciel odpadów w majestacie prawa mógłby przez rok lekceważyć ciążące na nim obowiązki.

W ocenie składu orzekającego w sprawie tej zaistniała podstawa do uchylenia zaskarżonej (jak i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji), ponieważ wyrokiem z 15 października 2013 r. sygn. akt P 26/11 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 79c ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach* przewiduje niepodlegającą miarkowaniu karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach, a to jest niezgodne z art. 2 Konstytucji (Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej). InfoDENT24.pl szeroko opisywał to orzeczenie TK .

* (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1513) - w brzmieniu obowiązującym od 12 marca 2010 r. do 19 lipca 2011 r.

Sygnatura: II SA/Łd 22/14

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
odpady medyczne   kara dla dentysty   WSA  

POLECAMY W SERWISACH