• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Sąd nie dał wiary kuriozalnym oskarżeniom pacjenta Centrum Stomatologicznego

ms
07-08-2017, 13:00
Sąd nie dał wiary kuriozalnym oskarżeniom pacjenta Centrum Stomatologicznego Pacjent roszczeniowy w Centrum Stomatologii (foto: pixabay)
- Nie można uznać prawidłowo przeprowadzonego leczenia, przez kompetentne podmioty, z zachowaniem standardów rzetelnej informacji, za naruszenie jakiegokolwiek dobra osobistego – uznał Sąd, odrzucając wniosek roszczeniowego pacjenta o 10 tys. zł zadośćuczynienia.

Oskarżenia roszczeniowego pacjenta
Niezadowolony z leczenia w warszawskim Centrum Stomatologicznym pacjent oskarżył przed sądem tę placówkę medyczną:
- o niewłaściwe poinformowanie o możliwości podjęcia leczenia w odpowiednim terminie;
- o niewłaściwe wykonanie leczenia;
- o wykonanie leczenia samodzielnie przez osobę nieuprawnioną (stażystkę);
- o niewłaściwy dobór czasu przeprowadzania czynności, co naraziło skarżącego na otwieranie się opatrunków tymczasowych, a w konsekwencji zakażania leczonych tkanek, czego skutkiem był ból i cierpienie oraz pogorszenie prognozy na właściwe wyleczenie tkanek;
- o  niewłaściwy dobór czasu i niedokładne wykończenie uzupełnienia amalgamatowego i pozostawienie bruzd, w których mogą rozwijać się bakterie i drobnoustroje;
- o  uszkodzenie zęba górnego nr 6 odłamkiem wykruszonego leczonego zęba, co spowodowało pogorszenie jego estetyki i wytrzymałości na atak bakterii, a w konsekwencji przyspieszenie zużycia tkanek zęba.

Niezadowolony pacjent wystosował pozew o zapłatę 10 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i utratę zdrowia będącą następstwem niewłaściwego leczenia.

Nietrafione zarzuty
Centrum Stomatologiczne odmówiło powodowi przyznania zadośćuczynienia, posiłkując się opinią biegłego stomatologa, z której wynika, że leczenie kanałowe zęba zostało przeprowadzone prawidłowo, bez uchybień w sztuce medycznej, czy w procedurze.

Natomiast czynności podjęte przez stażystkę podjęte zostały w pełni poprawnie, a ona sama była osobą uprawnioną do leczenia kanałowego. Wszystkie czynności lecznicze sprawowane przez lekarza stażystę, zatrudnionego w Centrum Stomatologii odbywały się pod nadzorem starszego asystenta poradni.

W związku z tym, że w zębie występował znaczny ubytek, podjęto decyzję o przystąpieniu do leczenia endodontycznego, nierefundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zgody pacjenta
Pacjentowi przedstawiono formularz obejmujący wyrażenie zgody na leczenie endodontyczne zęba, wraz z informacją o konieczności i zasadach jego przeprowadzenia oraz związanych z tym konsekwencjach.

Informacja ta zawierała m.in. wzmiankę o występujących w trakcie leczenia objawach bólowych, możliwym zaostrzaniu się stanu zapalnego (samoistnego bólu zębów, obrzęku, ropienia, przetoki) oraz konieczności stosowania przez pacjenta skutecznej higieny jamy ustnej. 

Pacjent podpisał zgodę oraz potwierdził zapoznanie się z zasadami leczenia, uzyskanie wyjaśnień dotyczących podejmowanych wobec niego procedur medycznych, otrzymanie pouczenia o alternatywnych możliwościach leczniczych oraz ryzyku związanym z innymi metodami, z zaniechaniem leczenia włącznie. Zaakceptował również zaproponowany koszt leczenia, który oszacowano na kwotę 600 – 700 zł

SŁOWA KLUCZOWE
sąd   roszczenia pacjentów  

POLECAMY W SERWISACH