PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Rzecznik Praw Obywatelskich zastąpi Rzecznika Praw Pacjenta?

smn
29-04-2016, 08:06
Rzecznik Praw Obywatelskich zastąpi Rzecznika Praw Pacjenta? RPO w miejsce RPP? (foto: pixabay)
Naczelna Rada Lekarska chce, by RPO zastąpił Rzecznika Praw Pacjenta. W tej sprawie podpisała porozumienie z RPO na temat współpracy w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

- W tle porozumienia między samorządem lekarskim a urzędem RPO jest konflikt między lekarzami a Rzecznikiem Praw Pacjenta, który tli się od dłuższego czasu - ocenia porozumienie dziennikarka Joanna Solecka.

Pod koniec marca 2016 r. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do premier Beaty Szydło z prośbą o przeanalizowanie działalności obecnego Rzecznika Praw Pacjenta, wyciągnięcie wniosków a być może i zmiany w przepisach dotyczących działalności Rzecznika.  Lekarze zarzucają Krystynie Barbarze Kozłowskiej, że stając w obronie pacjentów, jednocześnie narusza prawa lekarzy, którzy przed podjęciem przez RPP działań są pozbawiani możliwości przedstawienia własnego stanowiska.

Ważną dla lekarzy kwestią jest też medialna aktywność Rzecznika Praw Pacjenta – zdarzały się przypadki, w których RPP brał udział w nagonce medialnej na lekarza, zanim jego wina została udowodniona. A gdy okazywało się, że lekarz – wbrew wyrokowi wydanemu przez dziennikarzy – jednak nie zawinił, Rzecznik nie prostował swoich wypowiedzi.

Solecka odnosi się krytycznie do fasadowej instytucji Rzecznika Praw Pacjenta. Przepisy są pełne luk i to właśnie owe luki sprawiają, że wypełnianie przez Rzecznika obowiązków (czyli podejmowanie działań, gdy zachodzi podejrzenie o naruszeniu praw pacjenta) godzi w prawa lekarzy i świadczeniodawców. Faktycznie są oni pozbawiani nie tyle prawa do obrony, co przedstawienia własnego stanowiska. Rzecznik jest uprawniony do podejmowania działań, mających skutki dla lekarzy (podmiotów leczniczych) bez konieczności zapoznania się z ich argumentacją. RPP zakłada, że wersja przedstawiana przez pacjenta (jego rodzinę, pełnomocników) jest prawdziwa, a tak mogą działać organizacje pozarządowe, a nie instytucja państwowa, której decyzje rodzą skutki prawne dla osób fizycznych i prawnych.

Przez sześć lat funkcjonowania RPP nie wyszedł z żadną liczącą się inicjatywą legislacyjną (ma możliwość przedkładania projektów Radzie Ministrów). Nie stanął w obronie pacjentów, gdy decyzje kolejnych ministrów – dotyczące choćby programów lekowych, czy zasad refundacji leków – godziły w prawa pacjentów. Posłowie Komisji Zdrowia, po zapoznaniu się z kolejnymi sprawozdaniami z działalności RPP, nie szczędzili gorzkich słów na temat bierności, zachowawczości, podporządkowaniu instytucji Rzecznika interesom Ministerstwa Zdrowia.

Decyzja NRL o nawiązaniu współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich może być ważnym punktem zwrotnym w myśleniu o prawach pacjenta i sposobach ich obrony. Gdy piętnaście lat temu pojawiły się pierwsze głosy o możliwości  powołania instytucji RPP, jednoznacznie sprzeciwiał im się ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll – przypomina Joanna Solecka. Multiplikowanie urzędów ombudsmanów uznawał za działanie osłabiające ochronę praw obywatelskich. Wskazywał, że prawa pacjenta są jednocześnie prawami obywatelskimi, na straży których stoi RPO, wyposażony w narzędzia oddziaływania, zarówno na płaszczyźnie ustawodawstwa (bo ma prawo zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z prawem uchwalanych aktów prawnych), kontroli władzy wykonawczej (prawo uzyskiwania wyjaśnień, podejmowania interwencji w konkretnych przypadkach), jak i aktywności sądowej (RPO może występować z pozwami, przyłączać się do postępowania, w końcu wnosić środki zaskarżenia z kasacją włącznie).

Na czym miałaby polegać współpraca między lekarzami a RPO?
Lekarze, wyznaczeni przez okręgowe izby lekarskie, włączą się w proces opracowywania ekspertyz dla Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej: oilgdansk.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH