PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

RPP: wydajesz dokumentację? Nie bierz dowodu pacjenta w zastaw

RPP/szaft
25-07-2014, 11:30
RPP: wydajesz dokumentację? Nie bierz dowodu pacjenta w zastaw Krystyna Barbara Kozłowska przypomina o zasadach wydawania oryginału dokumentacji medycznej (fot. RPP)
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że wydanie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie upoważnionej przez pacjenta, oryginału dokumentacji medycznej powinno nastąpić dopiero po pokwitowaniu odbioru (z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu). Pacjent nie powinien być proszony o pozostawienie dowodu osobistego, jako zastaw.

Zgodnie z art. 33 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie wolno bowiem zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że przypadku wydania oryginału dokumentacji medycznej zatrzymanie dowodu osobistego pacjenta w zastaw, nie jest uzasadnione. W myśl art. 25 pkt 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna zawiera co najmniej oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, m.in. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. W prowadzonej dokumentacji medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych dysponuje więc wszelkimi danymi, które zamieszczone są w dowodzie osobistym, a które będą pomocne przy ewentualnym dochodzeniu zwrotu oryginału dokumentacji medycznej w związku z jej nieoddaniem po wykorzystaniu.

Wydanie oryginału dokumentacji medycznej, wiąże się także z obowiązkiem, po stronie podmiotu leczniczego, pozostawienia kopii lub pełnego odpisu wydanej dokumentacji, o czym stanowi § 78 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Rzecznik przypomina, że dokumentacja medyczna może być udostępniona w jednej z poniższych form:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
3) poprzez wydanie oryginału, po uzyskaniu pokwitowania odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH