PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

RPP twardo przy swoim: pacjent ma prawo żądać dokumentacji medycznej

js
13-01-2016, 08:15
RPP twardo przy swoim: pacjent ma prawo żądać dokumentacji medycznej Węzeł gordyjski z dokumentacją medyczną w tle (foto: pixabay)
Rzecznik Praw Pacjenta stoi na stanowisku, że pacjentowi przysługuje prawo czasowego wypożyczenia oryginałów jego dokumentacji medycznej. Kiedy? Chociażby wówczas gdy istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta albo w przypadku badania autentyczności dokumentu.

Rzecznik Praw Pacjenta przesłał redakcji infoDENT24.pl informację dotyczącą zasad, zgodnie z którymi powinna być udostępniana pacjentom dokumentacja medyczna. Czytamy w niej m.in.:

Zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in. poprzez wydanie jej oryginału (za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu), jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta przepisy ustawy nie wskazują wyraźnego wyłączenia pacjenta z kręgu podmiotów, które mogą uzyskać dostęp do oryginałów dokumentacji medycznej. Tym samym brak jest podstaw, aby nie uznawać pacjenta za „uprawniony podmiot”, o którym mowa w omawianym przepisie.

W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta na wyraźne żądanie pacjenta, oryginały jego dokumentacji medycznej powinny mu być czasowo udostępnione. Wydanie pacjentowi dokumentacji zawierającej informacje o jego stanie zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych w takiej formie powinno jednak nastąpić po pokwitowaniu przez pacjenta jej odbioru oraz z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

W przekazanym w 2013 r. RPP stanowisku minister zdrowia wskazał, że istnieją sytuacje, kiedy wydanie oryginału dokumentacji medycznej jest uzasadnione i celowe np. gdy istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta albo w sprawach, których przedmiotem jest badanie autentyczności dokumentu.

Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów. Przykładowo w wyroku z 17 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że „(...) zakładając racjonalność ustawodawcy nie sposób uznać, iż jego celem było zawężenie uprawnień do udostępnienia oryginału dokumentacji jedynie do innych podmiotów, z wyłączeniem najbardziej zainteresowanego jakim jest sam pacjent (…) Takie ograniczenie uprawnień nie wynika bowiem z żadnych innych przepisów. Należy więc uznać, iż z brzmienia przepisu art. 27 ust 3 ustawy wynika, że pacjent ma prawo do żądania wydania oryginałów swojej dokumentacji” (sygn. akt: VII SA/Wa 1893/15).

RPP powołuje się także na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 13 lipca 2010 r., który dotyczył dostępu osoby upoważnionej przez pacjenta za życia do dokumentacji medycznej po jego śmierci. W treści orzeczenia sąd przyjął, że „udostępnienie dokumentacji takiej osobie obejmuje wszystkie formy określone w art. 27 ustawy o prawach pacjenta, a więc – wgląd, sporządzenie kopii, wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu. Na szerokie rozumienie tego pojęcia wskazuje wykładnia systemowa i funkcjonalna, do których należy sięgnąć w niniejszej sprawie, bowiem wykładnia językowa nasuwa wątpliwości” (sygn. Akt: II SAB/Rz 29/10).

Przypomnijmy, że w kwestii udostępniania oryginałów dokumentacji medycznej pacjentom przeciwnego zdania jest Naczelna Rada Lekarska, która argumentuje m.in., że wydanie pacjentowi oryginału dokumentacji w zdecydowanej większości będzie oznaczało niemożność wyegzekwowania jej zwrotu, co w następstwie doprowadzi do utraty oryginału dokumentacji (stanowisko NRL tutaj).

infoDENT24.pl publikował także analizę sytuacji, którą przedstawił Michał Grabiec, radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dokumentacja medyczna   NRL   rzecznik praw pacjenta   sąd  

POLECAMY W SERWISACH