PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

RPO do ministra zdrowia: o reprezentacji dentystów w samorządzie zawodowym

ms
17-05-2016, 08:19
RPO do ministra zdrowia: o reprezentacji dentystów w samorządzie zawodowym Adam Bodnar RPO (fot. Kluczek)
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o ocenę, czy lekarze dentyści są właściwie reprezentowani w ramach, wspólnego z lekarzami, samorządu zawodowego.

Oto obszerne fragmenty tego pisma.
Lekarze dentyści wskazują w skargach do Rzecznika, że decyzje o tym, kto będzie reprezentował ich grupę zawodową w organach samorządowych, podejmują w zdecydowanej większości osoby wykonujące zawód lekarza. Rzecznik Praw Obywatelskich nie kwestionuje prawa ustawodawcy do powołania wspólnego samorządu dla dwóch pokrewnych zawodów. W takiej sytuacji jednak należy szczególnie zadbać o przestrzeganie i należytą ochronę praw grupy zawodowej będącej w mniejszości.

Samorządy zawodowe, zgodnie z Konstytucją, mają reprezentować osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, a także sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

W pismach do Rzecznika skarżący postulują przede wszystkim wprowadzenie zasady odrębnego wyboru przedstawicieli lekarzy dentystów do organów samorządu lekarskiego. Lekarze dentyści stanowią obecnie ok. 22 proc., a lekarze ok. 78 proc. członków wspólnego samorządu zawodowego. Zdaniem skarżących brak należytej reprezentacji stomatologów w ramach wspólnego samorządu lekarskiego wynika z obowiązujących przepisów ustawy o izbach lekarskich. Zastrzeżenia dotyczą zasad wyboru lekarzy dentystów w wyborach delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, członków Naczelnej Rady Lekarskiej i osób zajmujących stanowiska w Naczelnej Radzie Lekarskiej. W ocenie skarżących, zasady te są obecnie niejasne i mało precyzyjne. Kolejnym zarzutem jest brak odpowiednich unormowań, które zapewniłyby właściwy mechanizm selekcji kandydatów wybieranych do organów samorządu.

W wyborach do organów okręgowej izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy obowiązuje zasada proporcjonalności. Natomiast przy obsadzie stanowisk w Naczelnej Radzie Lekarskiej posłużono się parytetem, gwarantując stomatologom jedno stanowisko wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Zasada, polegająca na odrębnym wyborze przedstawicieli lekarzy i lekarzy dentystów, została ograniczona do wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Na wyższych szczeblach samorządu, reprezentanci stomatologów na Krajowy Zjazd Lekarzy i członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej oraz osoby zajmujące w niej stanowiska, są wybierani wspólnie przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej: rpo.gov.pl

Wystąpienie RPO wynika z inicjatywy Andrzeja Cisły wiceprezesa WIL i szefa KS WIL.

Pisze on m.in.: w sierpniu 2014 r. moi pełnomocnicy złożyli w moim imieniu w Trybunale Konstytucyjnym skargę obywatelską, w której zarzucałem ustawie o izbach lekarskich naruszenia 4 artykułów Konstytucji. Żaden z zarzutów nie dotyczył wspólnej izby – podstawą kontroli były przepisy art 12 ust.3 i art 38 ustawy o izbach lekarskich. Skardze nadano sygnaturę Ts 207/14.

POLECAMY W SERWISACH