PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

RPO: co z kosztami obrony w sprawie lekarzy dentystów uwolnionych od zarzutów dyscyplinarnych

en
01-12-2017, 08:13
RPO: co z kosztami obrony w sprawie lekarzy dentystów uwolnionych od zarzutów dyscyplinarnych RPO wskazuje na luki w prawodawstwie na temat kosztów postępowań dyscyplinarnych lekarzy (fot. pixabay)
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że w Konstytucji brakuje zapisu, który gwarantowałby lekarzowi i lekarzowi dentyście zwrot kosztów obrony, jeśli zostaje uniewinniony w postępowaniu dyscyplinarnym.

W ustawie o izbach lekarskich istnieje luka na temat kosztów postępowania i zasad ich ponoszenia przez lekarzy i lekarzy dentystów, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne, zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

 W ocenie sądów lekarskich charakter, cele i funkcje odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów są odmienne niż postępowania karnego. Pogląd ten nie ulega modyfikacji pomimo, że postępowanie to posiłkowo odwołuje się do przepisów k.p.k.

Powstałą w ten sposób lukę wypełnił samorząd lekarski. Stworzył katalog kosztów postępowania i włączył go do regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich. Przepisy tego regulaminu określają, jakie koszty są zaliczane do kosztów postępowania przed sądem lekarskim, nie obejmują jednak wydatków wskazanych we wniosku obrońcy.

Taki stan prawny prowadzi do sytuacji, w której prawomocnie uniewinniony w postępowaniu dyscyplinarnym lekarz i lekarz dentysta nie mogą korzystać ze zwrotu kosztów  obrońcy.

Konstytucja zapewnia każdemu, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on  wybrać obrońcę lub, na zasadach określonych w ustawie, korzystać z obrońcy z urzędu. Tę gwarancję wzmacnia zasada demokratycznego państwa prawnego, z której należy wyprowadzić wniosek o stosowaniu, także w postępowaniu dyscyplinarnym, standardów ustanowionych w Konstytucji. Odnoszą się one do wszelkich postępowań represyjnych, których celem jest poddanie obywatela ukaraniu.

Ustawodawca, biorąc pod uwagę represyjny charakter postępowania dyscyplinarnego uznał, że zasadne jest sięgnięcie do tych instytucji zawartych w Kodeksie postępowania karnego, które stwarzają możliwość optymalnego zabezpieczenia praw i wolności obwinionego. Celem takiej regulacji jest więc zapewnienie osobie obwinionej praw i gwarancji służących zabezpieczeniu jej interesów w postępowaniu dyscyplinarnym. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że prawo do obrony nie tylko stanowi fundamentalną zasadę w procesie karnym, ale przede wszystkim jest elementarnym standardem demokratycznego państwa prawnego.

Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie oraz o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony praw prawomocnie uniewinnionych w postępowaniu dyscyplinarnym lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej: rpo.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   sąd   RPO  

POLECAMY W SERWISACH