PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

RPD: kilka krytycznych uwag do zasad funkcjonowania gabinetu stomatologicznego w szkołach

ms
27-08-2015, 08:09
RPD: kilka krytycznych uwag do zasad funkcjonowania gabinetu stomatologicznego w szkołach Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
To, że powstał projekt zarządzeń prezesa NFZ w sprawie określenia warunków funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w szkole - jest zasługą m.in. Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. Satysfakcja byłaby jeszcze większa, gdyby zaproponowane regulacje zapewniały efektywne stomatologiczne leczenie dzieci i młodzieży.

Z uwagami na temat projektów stosownych zarządzeń z prezesem NFZ Tadeuszem Jędrzejczykiem podzielił się Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka z zadowoleniem powziął informację o przekazaniu do zaopiniowania projektów zarządzeń prezesa NFZ z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw, zgłaszanym przez Rzecznika Praw Dziecka od wielu lat, postulatom o: - zniesienie ograniczenia w dostępności do świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż.; - poprawę warunków wczesnego wykrywania i leczenia próchnicy; - stworzenie warunków dla skutecznego prowadzenia profilaktyki stomatologicznej.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka, zaproponowane zmiany, w szczególności do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wymagają jednak ponownego przeanalizowania, tak aby ich ostateczne wprowadzenie było jak najbardziej korzystne dla najmłodszych pacjentów.

W wierszu nr 28b Tabeli nr 11 Leczenie stomatologiczne w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zakłada się, że w gabinecie stomatologicznym na terenie placówki oświatowej będą realizowane świadczenia ogólnostomatologiczne także dla dorosłych pacjentów. Wówczas dzieci i młodzież do ukończenia 18 r.ż. będą stanowić jedynie część pacjentów leczonych w tych gabinetach, tak jak w przypadku gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych poza placówkami oświatowymi. Jednocześnie w opinii RPD punkty powinny być przyznawane za samo zorientowanie podmiotu leczniczego na leczenie dzieci i młodzieży do 18 r.ż., bez względu na jego lokalizację.

Równocześnie, nie uwzględniono w projekcie zarządzenia niezmiernie istotnego - jak się wydaje kryterium - a mianowicie posiadania specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, która daje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie leczenia i zapobiegania chorobom jamy ustnej u dzieci.

Zaniepokojenie RPD budzi również fakt, że w związku z wąskim zakresem świadczeń realizowanych w gabinetach usytuowanych w placówkach oświatowych, dostęp do leczenia specjalistycznego może zostać ograniczony.

Mając na względzie dobro dzieci i konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa zdrowotnego, na podstawie art. 3, art. 10a i art. 11 ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z poźn. zm.), Marek Michalak zwrócił się do prezesa NFZ o wzięcie pod rozwagę zgłoszonych uwag.

Czytaj także: NRL bezlitośnie o leczeniu stomatologicznym w szkole
Marek Michalak do Ewy Kopacz: walczmy z próchnicą u dzieci
Marian Zembala i Marek Michalak w AOTMiT o wycenie świadczeń w stomatologii dziecięcej
Stomatologia w książeczce zdrowia dziecka: wspólne działania prof. Doroty Olczak - Kowalczyk i RPD

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH