PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Rozporządzenie MZ: zmiany kryteriów wyboru ofert

ms
16-08-2016, 08:52
Rozporządzenie MZ: zmiany kryteriów wyboru ofert MZ: rozporządzenie w sprawie kontraktowania
Rozporządzenie ministra zdrowia, dotyczące określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stawia na kadrę realizującą stomatologię dziecięcą.

Stomatologia dziecięca: ważna jakość personelu
W przypadku świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży - w kryterium jakość w kategorii personel, wprowadzono warunki premiujące tych świadczeniodawców, którzy zapewniają udzielanie świadczeń przez jak największą liczbę lekarzy specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej (oraz w jej trakcie). Ma to na celu zapewnienie wyboru tych świadczeniodawców, którzy zapewniają kadrę lekarską o najwyższych kwalifikacjach.

Premiowanie kompleksowej oferty
Zdecydowano się odstąpić od premiowania faktu posiadania zarejestrowanej poradni (albo oddziału szpitalnego) bez względu na fakt realizowania w nich świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono natomiast premiowanie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach odpowiadających lub zbliżonych rodzajowo do zakresów świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

To wszystko, aby zapewnić dostęp pacjentom nie tyle do odpowiedniej poradni, czy oddziału, ale do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, a to możliwe jest dopiero w momencie zawarcia umowy z Funduszem.

Ważny czas nieprzerwanej realizacji umowy
Większa liczba punktów rankingujących przyznawana będzie tym świadczeniodawcom, którzy od dłuższego czasu zapewniają prawidłową organizację i kontynuację udzielania świadczeń.

Premiowanie podmiotów prowadzących szkolenie specjalizacyjne lekarzy
Przy ocenie ofert znaczenie będzie miało prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego (w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania).

Premiowanie podmiotów prowadzących dokumentację medyczną w formie elektronicznej
Jest to kryterium premiujące podmioty prowadzące dokumentację medyczną w formie elektronicznej wcześniejszej, niż wynika to z przepisów art. 56 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.).

Premiowanie podmiotów wystawiających recepty w formie elektronicznej
Zasada ta powinna przyczynić się do ułatwienia realizacji recept poprzez ograniczenie liczby błędów oraz zwiększenie czytelności dokumentu.

Premiowanie świadczeniodawców współpracujących z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Stanowi to zachętę do prowadzenia stałej współpracy świadczeniodawców z Agencją w zakresie taryfikacji świadczeń, która w dalszej kolejności jest wykorzystywana na potrzeby całego systemu kontraktowania i wyceny świadczeń.

Mechanizm wyboru świadczeniodawców (w przypadku uzyskania równej liczby punktów)
W takim przypadku o pozycji w rankingu decydować będzie większa liczba punktów uzyskana kolejno w następujących kryteriach: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość oraz cena.

SŁOWA KLUCZOWE
świadczenia gwarantowane  

POLECAMY W SERWISACH