PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Roszczenia pacjentów wobec dentysty coraz częściej trafiają do Federacji Konsumentów

jarwik
18-06-2015, 10:37
Roszczenia pacjentów wobec dentysty coraz częściej trafiają do Federacji Konsumentów Roszczenia pacjentów wobec dentysty (foto: sxc.hu)
Pacjentowi wypada plomba po kilku miesiącach od zabiegu. Czy po takim okresie i z takiej przyczyny ma on prawo oczekiwać, iż dentysta naprawi to co nie spełniło oczekiwań osoby leczonej?

Tak, jeżeli od wykonania usługi nie minął jeszcze rok. Prawnicy sugerują dentystom, aby ci usłyszawszy uzasadnione zarzuty, jak najszybciej uzgodnili termin ponownej usługi. Stomatolog, który odmówił, albo w uzgodnionym czasie nie wykonał czynności sanacyjnych, może spotkać się z żądaniem zwrotu ceny za wadliwie zrealizowaną robotę.

- Lekarz dentysta ma obowiązek wykonać usługę w sposób należyty, a pacjent musi za nią zapłacić - mówi Dziennikowi Zachodniemu Iwona Zapart, prezes katowickiego oddziału Federacji Konsumentów. - Niekiedy jednak umowa nie jest wykonana w sposób prawidłowy, wówczas pacjentowi przysługuje prawo do reklamacji – przyznaje Iwona Zapart.

Takie prawo, osobie wysuwającej roszczenia, przysługuje na mocy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Pacjent ma prawo żądać zwrotu pieniędzy za usługę, ale dopiero wtedy, gdy jej powtórzenie będzie niemożliwe. Takie żądanie może być wysunięte także wówczas, jeśli naprawa wykonanej pracy wiązałaby się ze znacznymi niedogodnościami po stronie osoby wysuwającej roszczenia. 

O ile dentysta nie uwzględni żądań pacjenta, może on złożyć reklamację. Powinien to zrobić na piśmie w dwóch egzemplarzach (doręczenie osobiste, albo wysyłka listem poleconym z żądaniem potwierdzenia odbioru).

Lekarz dentysta ma obowiązek ustosunkować się do żądania pacjenta w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza przyjęcie żądania (uznanie go za uzasadnione). 

Pacjent, którego żądanie naprawy zostanie zignorowane, często do współpracy zaprasza Rzecznika Praw Pacjenta, Federację Konsumentów lub Rzecznika Praw Konsumentów. Takie działanie nie jest obciążone opłatami, a to zachęca poszkodowanych, lub czujących się poszkodowanymi, do przejawiania aktywności w tym względzie.

Iwona Zapart przypomina jednak, że o ile zabieg został wykonany niepoprawnie, pierwszą osobą, do której należy się zwrócić, jest lekarz dentysta odpowiedzialny za wadliwą pracę. Jak wspomniano, usunięcia przyczyny dolegliwości należy żądać pisemnie. 

Według prawników, zażalenie powinno zawierać krótki opis stanu faktycznego, dane osoby skarżącej, a także: 
- koszty zrealizowanego leczenia; 
- ewentualne powikłania, które pojawiły się po źle przeprowadzonym zabiegu i związane z nimi:
- - czas wydłużonego zwolnienia lekarskiego;
- - utracone zarobki, wynikające z nieobecności w pracy. 

Każda usługa medyczna powinna być zareklamowana na piśmie. Oczywiście we wniosku widnieć powinny dane gabinetu, w którym doszło jakoby do naruszenia praw pacjenta. 

Bywa, że zażalenie na lekarza dentystę trafia do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. O ile rzecznik uzna, że skarga jest uzasadniona - kieruje sprawę do rozpatrzenia przez właściwy sąd lekarski. 

Więcej: dziennikzachodni.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH