• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Roszczenia pacjentów przedawniają się w różnych terminach

ws
27-11-2015, 11:07
Roszczenia pacjentów przedawniają się w różnych terminach Przedawnienie roszczeń pacjenta (foto: freedigitalphotos)
Przedawnienie roszczeń w postępowaniu cywilnym może nastąpić po 3, 10, 20 latach od wystąpienia zdarzenia, ale terminy te mogą ulec wydłużeniu – pisze radca prawny Katarzyna Przyborowska.

Okres przedawnienia zależy od rodzaju odpowiedzialności. W przypadku niewłaściwego lub nienależytego wykonania zobowiązania (usługi medycznej) termin przedawnienia roszczenia wynosi 10 lat. W przypadku zaś, gdy szkoda powstała na skutek czynu niedozwolonego, zgodnie z art. 442 k.c., roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat, jednak nie później niż po 10 latach od dnia wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę – wylicza Katarzyna Przyborowska i dodaje:  jeśli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 20 lat.

Czy mimo przedawnienia roszczenia można skutecznie dochodzić swoich praw?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, a to za sprawą art. 5 k.c., który jest pewnego rodzaju furtką dla tych, co z różnych powodów nie zgłosili roszczenia w terminie.

Art. 5 k.c. zawiera instytucję nadużycia prawa przy podniesionym zarzucie przedawnienia. O dopuszczalności zastosowania art. 5 k.c. wypowiedział się  np. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 12 maja 2015 r. (I ACa 204/15), który przyznał odszkodowanie i zadośćuczynienia z tytułu błędu medycznego, mimo iż roszczenie było przedawnione. Sąd stwierdził, że przyczyny opóźnienia w dochodzeniu roszczeń mogą wynikać z potrzeby poświęcenia czasu na ustabilizowanie sytuacji zdrowotnej. Dochodzenie przedawnionego roszczenia jest możliwe, należy jednak pamiętać, że art. 5 k.c. ma charakter szczególny i może zostać zastosowany tylko w wyjątkowych przypadkach – przypomina Katarzyna Przyborowska.

Więcej: medyczneprawo.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
sąd   błąd medyczny   roszczenia pacjentów  

POLECAMY W SERWISACH