PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Rok pod znakiem paragrafów, czyli najważniejsze dla dentystów zmiany w prawie

Lek.dent. Andrzej Cisło
11-09-2013, 23:25
Rok pod znakiem paragrafów, czyli najważniejsze dla dentystów zmiany w prawie Rok pod znakiem paragrafów, czyli najważniejsze dla dentystów zmiany w prawie
Prezentujemy kalejdoskop najważniejszych zmian prawnych istotnych dla lekarza dentysty. Jego stworzenia podjął się lek. dent. Andrzej Cisło*.

Jesień jest okresem „wysypu" nowych aktów prawnych lub ich projektów. Już po CEDE 2012, a jeszcze przed Nowym Rokiem, zaistniało kilka znaczących faktów dla stomatologii. Zanim więc skupimy się na najważniejszych dla stomatologów zmianach w prawie w 2013 r., wrócimy pamięcią do tych z końcówki 2012 r.

Październik 2012: przepisy wybielające
Mamy do czynienia ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków. Rozporządzenie definiuje środki o zawartości nadtlenku wodoru powyżej 1 proc. jako te, które powinny być sprzedawane wyłączenie lekarzom dentystom. Stosowanie tych środków ma odbywać się ściśle według zaleceń lekarza dentysty, a pierwsza aplikacja wręcz pod jego kontrolą.
Rozporządzenie określa również górną granicę zawartości nadtlenku wodoru na poziomie 6 proc. Wynika to (jak w tytule rozporządzenia) z zaklasyfikowania tych środków do kosmetyków. W tym przypadku należy brać pod uwagę unijną dyrektywę w sprawie kosmetyków , do której to dyrektywy omawiane rozporządzenie jest aktem dostosowującym. Przypomnijmy, że 6 proc. zawartość nadtlenku wodoru odpowiada 16 proc. udziałowi nadtlenku mocznika.

Listopad 2012: kasa dla każdego (fiskalna) 
Minister finansów wprowadził w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 11 grudnia 2012 poz.1382) dwukrotnie niższy limit obrotów, po przekroczeniu którego, podatnik musi zakupić i zarejestrować kasę fiskalną. Na mocy tego aktu wszyscy, którzy w 2012 r. osiągnęli z tytułu sprzedaży towarów lub usług dla odbiorców indywidualnych, obrót większy niż 20 tys. zł, od marca 2013 r. muszą uwzględniać w swojej działalności ten obowiązek.

Grudzień 2012: dostosowanie przepisów o dokumentacji medycznej
Minister zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia z grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Nowelizacja jest dostosowaniem treści rozporządzenia do przepisów ustawy o działalności leczniczej (ustawę uchwalono kilka miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia w spawie dokumentacji).
Był z tym chwilowo mały kłopot: projekt zakładał, że podmioty wykonujące działalność leczniczą prowadzić mają listy oczekujących na wszelkie świadczenia (również udzielane poza systemem ubezpieczenia). Na szczęście MZ wycofało się z tego. Na uwagę natomiast, zasługuje zawarte w znowelizowanym brzmieniu paragrafu 10 ust.1, określenie „danych podmiotu", jakimi opatrzona ma być dokumentacja medyczna.
Grudzień 2012: e-learnig nie dla inspektora ochrony radiologicznej
Również w grudniu 2012 r. minister zdrowia znowelizował rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych. Niekorzystną zmianą wprowadzoną w tej nowelizacji jest uchylenie możliwości odbywania szkolenia poprzedzającego egzamin na inspektora ochrony radiologicznej w trybie niestacjonarnym (np. drogą e-learningu).

POLECAMY W SERWISACH