PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Reklamacja na leczenie stomatologiczne

Rzeczpospolita/szaft
05-11-2014, 14:58
Reklamacja na leczenie stomatologiczne Kiedy pacjent może reklamować usługę wykonaną w naszym gabinecie (fot. Fotolia/PTWP)
Jeżeli od wykonania usługi stomatologicznej nie minął jeszcze rok, pacjent ma prawo złożyć reklamację do dentysty, który wykonał usługę - przypomina ”Rzeczpospolita”.

W zależności od tego, co jest przedmiotem usługi medycznej, umowa dentysty z pacjentem będzie umową o dzieło lub inną umową wzajemną o charakterze podobnym, przez którą przyjmujący zamówienie podmiot prowadzący działalność leczniczą zobowiązał się do osiągnięcia określonego rezultatu - efektu zdrowotnego lub estetycznego (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 lipca 2010 r., sygn. akt I ACa 655/10).

Pacjent ma prawo reklamować źle wykonaną usługę dentystyczną (np. źle wykonaną plombę czy protezę), żądając usunięcia wady i wyznaczając dentyście odpowiedni termin do jej usunięcia. Takie żądanie może być wysunięte w ciągu roku od źle wykonanej usługi stomatologa. Dentysta ma obowiązek bezpłatnie dokonać poprawek.

Zwrotu ceny za wykonaną usługę pacjent może żądać, gdy stomatolog odmówi wykonania ponownego leczenia albo w odpowiednim czasie nie wykona tej usługi (gdy wada jest istotna). W przypadku wad nieistotnych, można domagać się obniżenia ceny. To samo dotyczy przypadku, gdy dentysta nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez pacjenta.

Prawnicy są podzieleni w opiniach, czy do usług stomatologicznych takich jak np. wykonanie protezy dentystycznej można zastosować przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej . Przeważa pogląd, że jeśli proteza została wykonana niezgodnie z zamówieniem (np. protetyk użył innego koloru niż wybrany przez klienta), można żądać dokonania poprawek albo wymiany. Gdy to będzie niemożliwe lub spowoduje znaczne niedogodności dla klienta, może on żądać zwrotu ceny albo domagać się obniżenia ceny.

Istotą umowy między pacjentem a lekarzem stomatologiem nie jest wykonanie tylko samej protezy, ale całość usługi polegającej na należytym zbadaniu pacjenta, wykonaniu niezbędnych pomiarów i odcisków szczęki, zamówieniu protezy, a potem prawidłowym jej dopasowaniu - wszystko zgodnie z zasadami sztuki medycznej. Nie można więc traktować tej usługi tylko jako wykonania na zamówienie pacjenta samej protezy.

Więcej: rzeczpospolita.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH