PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Reklama a informacja o usługach dentysty - na czym polega różnica?

13-03-2013, 00:04
Reklama a informacja o usługach dentysty - na czym polega różnica? (fot. sxc.hu)
Reklama a informacja o usługach dentysty - na czym polega różnica? (fot. sxc.hu)
Do 13 marca pacjenci z powiatu nowodworskiego mogą oddawać swoje głosy w plebiscycie na najmilszego lekarza, dentystę, pielęgniarkę i aptekarza. Wydawać by się mogło, że to konkurs jakich wiele, jednak uwagę infoDENT24.pl zwróciły nagrody przyznawane w poszczególnych kategoriach. Okazuje się, że laureaci trzech pierwszych miejsc w kategorii Dentysta będą mogli opublikować reklamę

w Tygodniku "Żuławy i Mierzeja" i serwisie naszemiasto.pl o wartości 5000-1000 zł (w zależności od uzyskanego miejsca). Jak większość lekarzy wie reklamowanie się lekarzy dentystów jest zabronione, chyba że formą promocji nie jest reklama a informacja. Na czym polega różnica?

 

O opinię prawną infoDENT24.pl zwrócił się do Naczelnej Rady Lekarskiej. Wyjaśnienia mecenasa Wojciecha Idaszaka z Zespołu Radców Prawnych NIL rozwiewają wątpliwości.  Warto krok po kroku prześledzić ryzyka i możliwości jakie daje lekarzom prawo w kwestii promocji swoich usług.

Klucz do prawdy definicja reklamy

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późń.  Zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest również lekarz wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową. Z powyższego wynika zatem, iż zakaz reklamy przewidziany w art. 14 ustawy odnosi się także do lekarza, lekarza dentysty prowadzącego praktykę lekarską. Ustawa o działalności leczniczej nie definiuje pojęcia reklamy, dlatego w ustalaniu jego treści należy sięgnąć do powszechnie przypisywanego mu znaczenia reklamą jest informowanie ludzi o świadczeniach i usługach, podkreślanie ich zalet tak, aby ludzie chcieli za nie zapłacić[i]. Tak rozumiane działania lekarzy, lekarzy dentystów są zatem niedozwolone.

Informacja co powinna obejmować, żebynie była reklamą

Zgodnie z uchwałą Nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych lekarz lub lekarz dentysta prowadzący praktykę zawodową może informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych m.in. poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych. Lekarz lub lekarz dentysta wykonujący praktykę zawodową może podawać do publicznej wiadomości informację o udzielaniu świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w tej uchwale. Informacja, o której mowa wyżej, podawana przez lekarza lub lekarza dentystę powinna zawierać następujące dane: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, miejsce, dni i godziny przyjęć.

POLECAMY W SERWISACH