PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Rady dla wykluczonych z konkursów NFZ o świadczenie usług stomatologicznych

ms
23-02-2016, 08:04
Rady dla wykluczonych z konkursów NFZ o świadczenie usług stomatologicznych Zakaz uczestnictwa w konkursach NFZ na świadczenia medyczne (foto: pixabay)
Ustawa regulująca udzielanie świadczeń medycznych ze środków publicznych zawiera wiele przepisów istotnie ograniczających lekarzom, w tym lekarzom stomatologom, możliwość zawierania umów z NFZ. Istotne ograniczenia wynikają także z przepisów regulujących zawód lekarza (chociażby kwestia zatrudniania lekarzy przez lekarzy w indywidualnych praktykach).

   Radca prawny Michał Grabiec

Jednym z przepisów który znacząco utrudnia prowadzenie działalności zawodowej jest art. 132 ust. 3 ustawy (o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) mówiący o tym, że nie jest możliwe zawarcie przez NFZ umowy z lekarzem jeżeli lekarz ten świadczy usługi medyczne u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem.

Jeżeli zatem lekarz stomatolog prowadzący indywidualną praktykę lekarską jest jednocześnie zatrudniony w innej jednostce (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, spółka prawa osobowa, spółka kapitałowa) i świadczy w tej jednostce usługi stomatologiczne, to nie może zawrzeć umowy z NFZ.

Zakaz dotyczy różnych form wykonywania świadczeń, gdyż ustawa mówi jedynie o świadczeniu usług medycznych na podstawie umowy. Ograniczenie może więc dotyczyć umowy o pracę, umowy o świadczenie usług medycznych (do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia), umowy o dzieło, czy nawet wolontariatu.

Zakres tego ograniczenia jest więc bardzo szeroki. Istnieje jednak sposób służący uniknięciu zakazu.

Wykładnia przepisu (art. 132 ust. 3) ustawy prowadzi do wniosku, że zakaz dotyczy przede wszystkim indywidualnej praktyki stomatologicznej, która prowadzona jest na podstawie wpisu do Centralnej  Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. W takim przypadku umowa z NFZ zawierana jest we własnym imieniu przez lekarza.

Inaczej należy natomiast traktować zawieranie umów przez inne podmioty. W przypadku zawarcia przez lekarza (lekarza stomatologa) spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej  lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której lekarz czy pielęgniarka są wspólnikami (partnerami), wówczas ustawowy zakaz nie będzie obowiązywał.

Umowa w takim przypadku jest bowiem zawierana w imieniu innego podmiotu (spółki), a nie konkretnej osoby. Stomatolodzy będący wspólnikami (partnerami) lub członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością występują więc jako reprezentanci tych podmiotów a nie jako strony umowy.

W celu skorzystania z opisanej opcji, konieczne jest zatem założenie nowej spółki lub przekształcenie już zarejestrowanej działalności gospodarczej w spółkę handlową na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. W niektórych przypadkach korzystniejsze (aczkolwiek bardziej złożone pod względem procedury prawnej) może okazać się przekształcenie prowadzonej działalności gospodarczej.

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   Michał Grabiec   prawo_w_stomatologii   kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH