PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

PTS ostro o zakresie obowiązków techników dentystycznych

02-04-2013, 00:02
PTS ostro o zakresie obowiązków techników dentystycznych (fot. sxc.hu)
PTS ostro o zakresie obowiązków techników dentystycznych (fot. sxc.hu)
W tej sprawie wszystko co najważniejsze zostało już powiedziane. Nigdy jednak dotychczas tak mocnymi słowami. - Zezwolenie technikom dentystycznym na samodzielne wykonywanie ruchomych protez dentystycznych, bez pośrednictwa lekarza dentysty, jest pomysłem kuriozalnym i niebezpiecznym dla zdrowia pacjentów. Zrównanie uprawnień zawodowych tych odrębnych grup byłoby cofnięciem się do połowy ubiegłego wieku uważają przedstawiciele Komisji Spraw Zawodowych Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wyrażają obawy o lobbing oraz wskazują na próbę "politycznego oswojenia z tematem". To kolejny głos środowiska w dyskusji dotyczącej zakresu uprawnień techników dentystycznych rozpoczętej w ubiegłym roku przez posła Zbigniewa Girzyńskiego.

Mowa o interpelacji posła Prawa i Sprawiedliwości z sierpnia 2012 r. (druk 8245, pełna wersja tutaj). Zbigniew Girzyński zwrócił się z pytaniem do ministra sprawiedliwości i ministra zdrowia, czy możliwe jest zezwolenie technikom dentystycznym na samodzielne wykonywanie ruchomych protez dentystycznych, bez pośrednictwa lekarza dentysty.

Według posła, argumentami przemawiającymi za są: głównie kwestia finansowa (tańsze prace, ponieważ pomija się wynagrodzenie dla lekarza dentysty, szczególnie przy pracach gwarantowanych przez NFZ, które jest bardzo nieuczciwe i godzi w techników dentystycznych) oraz zmniejszenie okresu oczekiwania na protezę dentystyczną przez ubezpieczonych.

W środowisku zawrzało. Swoje stanowiska przedstawiali zarówno przedstawiciele samorządu lekarskiego jak i sami dentyści. Jednym głosem sprzeciwiali się pomysłom Zbigniewa Girzyńskiego. Pojawiły się głosy, że technicy chcą stworzyć nowy zawód, a podłożem całej dyskusji są oczywiście pieniądze.

Co ciekawe poselskiej aktywności sprzeciwili się członkowie Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych oraz Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych. W piśmie skierowanym do KS NRL przedstawiciele obu organizacji wyraźnie przekonują, że treści interpelacji posła Zbigniewa Girzyńskiego nie były konsultowane z ich członkami.

Głos PTS

Jako ostatni w temacie słynnej interpelacji wypowiedzieli się przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Przedmiot i treść interpelacji określili jako tak kuriozalne, że dla osób zorientowanych w przedmiocie, aż nie warte polemiki.

- Proponowane rozwiązania są jednak tak niebezpieczne dla zdrowia pacjentów, oraz w niekorzystnym świetle stawiają środowisko lekarzy dentystów zarzucając im niekompetencję, przy jednoczesnym faworyzowaniu kompetencji techników dentystycznych, że wymagają zajęcia stanowiska uważa dr n. med. Paweł Białożyk, przewodniczący Komisji Spraw Zawodowych PTS.

Członkowie zespołu przypomnieli, że uzupełnienie braków uzębienia protezami ruchomymi jest czynnością z zakresu leczenia stomatologicznego stanowiącą jeden z jego fragmentów. Leczeniem, zgodnie z obowiązującym prawem, mogą więc zajmować się tylko lekarze i lekarze dentyści. Ich zdaniem oczywistym jest, że nie można zrównać uprawnień zawodowych lekarza dentysty i technika dentystycznego, ponieważ wynikają z innego zakresu kształcenia.

- Zgodnie zatem z tytułem interpelacji technicy dentystyczni mogą samodzielnie wykonywać ruchome protezy dentystyczne, czym zgodnie z posiadanymi  obecnie uprawnieniami się zajmują, nie mogą natomiast diagnozować i leczyć, w tym także protetycznie, pacjentów uważa dr n.med. Paweł Białożyk.

POLECAMY W SERWISACH