• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Przepisy ws. zakłuć personelu medycznego - komentarz

09-07-2013, 00:01
Przepisy ws. zakłuć personelu medycznego - komentarz (fot. Fotolia/PTWP)
Przepisy ws. zakłuć personelu medycznego - komentarz (fot. Fotolia/PTWP)
Czy rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, stanowi remedium na problem zakłuć polskiego personelu medycznego? 

Na tak postawione pytanie portalu rynekzdrowia.pl odpowiada prof. Andrzej Gładysz z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Czytaj także:

Stosujesz ostre narzędzia? Uważaj, są już ostre przepisy

Ostra krytyka ostrych przepisów

Zaproponowane w rozporządzeniu rozwiązania idą w dobrym kierunku, ale podtrzymuję swoją opinię, że pełną regulację w tym zakresie należy wprowadzić aktem wyższego rzędu (ustawą). Rozporządzenie jest pierwszą próbą kompleksowego uregulowania zagadnienia dotyczącego ekspozycji zawodowej. To krok w dobrą stronę, lecz najważniejsza będzie teraz egzekucja zawartych w nim przepisów.

Jednym z najważniejszych postanowień rozporządzenia jest konieczność zapewnienia przez pracodawcę sprzętu medycznego, który zawiera mechanizmy chroniące przed zranieniem, jak również zakwalifikowanie samego zakłucia jako wypadku przy pracy, co wzmacnia pozycję pracownika w przypadku dostępu do działań poekspozycyjnych, czy chociażby odszkodowawczych.

Przepisami rozporządzenia objęto pracowników, pracujących pod kierownictwem lub nadzorem pracodawców w sektorze opieki zdrowotnej, zarówno pracujących w rozumieniu przepisów prawa pracy, jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, za pośrednictwem agencji pracy czasowej, ale i stażystów, praktykantów, uczniów, studentów szkół medycznych oraz wolontariuszy uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Pracodawcy zostali zobligowani do stosowania wszelkich dostępnych środków do eliminacji zranień ostrymi narzędziami wśród pracowników, w tym do zapewnienia dostępu do sprzętu ze specjalnymi zabezpieczeniami. Dodatkowo, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania oceny ryzyka nie rzadziej niż raz na dwa lata, w której musi uwzględniać ocenę dostępności personelu do rozwiązań chroniących przed zranieniem. Jeżeli następują zmiany na stanowisku pracy, które mają istotne znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika - ocena taka powinna być przeprowadzona wcześnie.

Rozporządzenie wprowadza również całkowity zakaz ponownego zakładania osłonek na ostre narzędzie, co często bywało przyczyną zranienia personelu medycznego. Wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny ryzyka powinny być następnie uwzględnione w opracowywanych przez pracodawcę procedurach bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami.

POLECAMY W SERWISACH