PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Przekształcenie gabinetu stomatologicznego w spółkę z o. o.

ms
15-01-2018, 09:25
Przekształcenie gabinetu stomatologicznego w spółkę z o. o. Prowadzenie gabinetu dentystycznego w formie sp. o. o.
Chyba najczęstszą formą prowadzenia gabinetu stomatologicznego jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Warto jednak dostrzec pewne zalety spółki z o. o. - przekonuje Marcin Bartyński - radca prawny.

Przede wszystkim dużo łatwiej jest przeprowadzić transakcję sprzedaży gabinetu stomatologicznego prowadzonego w formie spółki z o. o. Dużo łatwiej jest także załatwić sprawy związane z dziedziczeniem spółki niż z dziedziczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Lekarze dentyści, którzy rozważają w niedalekiej przyszłości sprzedaż gabinetu, przekazanie spadkobiercom, powinni wziąć pod uwagę możliwość przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę z o. o.

Należy jednak zastrzec, że artykuł mój dedykowany jest podmiotom leczniczym, a nie praktykom lekarskim (co do możliwości przekształcenia podmiotu leczniczego w spółkę z o. o. nie mam wątpliwości, natomiast możliwość przekształcenia praktyki lekarskiej w spółkę z o. o. jest kwestionowana).

Co daje przekształcenie?
W wyniku przekształcenia w miejsce jednoosobowej działalności gospodarczej powstaje nowy podmiot – spółka z o. o. W dniu przekształcenia spółka z o. o. z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej).

Spółka z mocy prawa staje się stroną kontraktu z NFZ, z mocy prawa staje się stroną umów z pracownikami, z podwykonawcami, z wynajmującym, z kredytodawcą, z leasingodawcą (wcześniej warto jednak zapoznać się z umowami, czy nie przewidują jakichś szczególnych procedur na wypadek przekształcenia). Także cały majątek przedsiębiorcy (firmowy, a nie prywatny – np. sprzęt, wyroby medyczne) staje się majątkiem spółki.

Procedura przekształcenia trwa ok. 2-3 miesiące i dzieli się na kilka etapów.

Pierwszym etapem jest sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami:
1) sprawozdaniem finansowym,
2) wyceną składników majątku,
3) projektem oświadczenia o przekształceniu,
4) aktem założycielskim spółki.

Plan przekształcenia jest sporządzany w formie aktu notarialnego. Już na tym etapie czyhają na przedsiębiorcę pułapki, o czym można przeczytać w artykule Nie spóźnij się z planem przekształcenia.

Kolejnym etapem przekształcenia jest badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta powołanego przez sąd rejestrowy. Swoje wyniki badania biegły przedstawi w opinii sporządzonej w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla przedsiębiorcy.

POLECAMY W SERWISACH