PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Protokoły negocjacyjne z NFZ stanowią informację publiczną

ms
04-12-2013, 11:44
Protokoły negocjacyjne z NFZ stanowią informację publiczną Protokoły negocjacyjne z NFZ stanowią informację publiczną (foto: sxc.hu)
Spółka prowadząca gabinet dentystyczny żądała przed sądem WSA w Gdańsku, aby dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku zajął stanowisko w sprawie udzielenia informacji publicznej na temat rezultatów negocjacji z podmiotami, które uzyskały kontrakt na leczenie stomatologiczne. Przy okazji WSA w Gdańsku wydał bardzo istotną opinię, że protokoły z negocjacji są informacją publiczną.

W postępowaniu o świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu z NFZ bez sukcesu uczestniczyła występująca ze skargą do sądu spółka. Jej przedstawiciele chcieliby poznać protokoły negocjacyjne, zarówno etapowe, jaki końcowe podpisane z oferentami biorącymi udział w postępowaniu konkursowym.

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku poinformował spółkę, że dane dotyczące protokołów nie stanowią informacji publicznej.

Ta jednak nie chciała się zgodzić z taką opinią i wystąpiła ze skargą do NFZ. Spółka powoływała się na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2013 r. (I OSK 192/13) oraz z 7 marca 2012 r. (I OSK 2265/11).

Strona skarżąca wskazał że za "informację publiczną" zgodnie z definicją zawartą w przepisach art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, należy uznać każdą informację o sprawach publicznych. W jej przekonaniu kryterium decydującym o udostępnieniu poszczególnych dokumentów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest ich autorstwo, tylko przesądzenie, że służą one realizowaniu zadań publicznych i zostały wytworzone na zlecenie organów administracji publicznej, jeżeli jednocześnie ich treść nie narusza prywatności osoby fizycznej bądź tajemnicy przedsiębiorcy.

Dokumenty składane przez podmioty biorące udział w konkursie ofert na zamówienie świadczeń zdrowotnych, jak i również wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem funkcji publicznych przez urzędników publicznych (jakimi są w toku postępowania członkowie komisji konkursowej), należą do kręgu informacji publicznych i powinny zostać udostępnione w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem.

W odpowiedzi na te zarzuty dyrektor OW NFZ stwierdził, że dokumenty negocjacyjne nie stanowią informacji publicznej.

Taka odpowiedź nie zadowoliła spółki, która wystąpiła do WSA w Gdańsku ze skargą na bezczynność dyrektora OW NFZ. Ten zaprzeczył jakoby milczał, nie odmówił bowiem udzielenia informacji, a stwierdził jedynie, że żądana informacja nie jest informacją publiczną.

Sąd odniósł się do oceny merytorycznej zagadnienia co jest a co nie jest informacją publiczną i uznał, że protokoły negocjacyjne, wytworzone w trakcie postępowania konkursowego regulowanego przepisami art. 139 i nast. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowią informacją publiczną, a więc udzielona spółce odpowiedź dyrektora NFZ, że dane te nie stanowią informacji publicznej jest błędna.

Sąd argumentował, że oferty składane w toku postępowania o zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej należy kwalifikować jako informację publiczną (wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2013 r.: sygn. akt I OSK 192/13, sygn. akt I OSK 193/13). Skoro tak, to tym bardziej dokumenty wytworzone w trakcie postępowania konkursowego (z wyjątkiem umów, o których mowa w art. 135), podpisane przez członków komisji konkursowej i oferentów, niezależnie od tego, że posiadają walor dokumentów urzędowych, stanowią informację publiczną, podlegającą udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Taką informację stanowią zatem protokoły z negocjacji, których efektem jest wybór oferenta.

Sygnatura: II SAB/Gd 177/13

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   WSA   informacja publiczna  

POLECAMY W SERWISACH