• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Promieniowanie jonizujące w gabinetach dentystycznych: walka lekarzy z … lekarzami

ms
26-10-2015, 08:10
Promieniowanie jonizujące w gabinetach dentystycznych: walka lekarzy z … lekarzami Maciej Hamankiewicz, prezes NRL (foto: Fotolia/PTWP)
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne uważa, że lekarze dentyści wykonują zdjęcia wewnątrzustne nieprawidłowo. NRL protestuje. PLTR odpowiada, że nie wie o co chodzi. NRL zatem tłumaczy raz jeszcze w czym rzecz.

Różnica zdań pojawiła się po tym jak Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne oprotestowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Proponowane regulacje prawne mają m.in. zmniejszyć częstotliwości obowiązkowego wykonywania testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych, na co nie chce przystać PLTR.

Argumentacja, która miała to stanowisko wzmocnić i uwiarygodnić, zbulwersowała lekarzy i lekarzy dentystów. Szczególnie trudne było do zaakceptowania takie oto sformułowanie PLTR:

„Zdjęcia wewnątrzustne są przez lekarzy dentystów wykonywane w większości nieprawidłowo a środowisku stomatologicznemu brak jest dostatecznej świadomości odpowiedzialności za narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące”.

PLTR swoją dezaprobatą dla profesjonalizmu lekarzy dentystów wzbudziło sprzeciw NRL. W liście, sygnowanym przez prezesa NRL Macieja Hamankiewicza, czytamy m.in.: Tego rodzaju stwierdzenia, zawarte w oficjalnym dokumencie, składanym na ręce ministra zdrowia, wzbudziły słuszne oburzenie środowiska lekarzy dentystów.

- Niczym niepoparte zarzuty mogą podważać zaufanie niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Podobnie jak stwierdzenie o rzekomym braku działań w celu optymalizacji dawki promieniowania. Wypowiedzi te odbierane są przez lekarzy dentystów jako bezpodstawne podważanie zaufania pacjentów do ich umiejętności zawodowych – twierdzi NRL.

PLTR podtrzymało swoje stanowisko w tej sprawie. Prof. Marek J. Sąsiadek, prezes PLTR napisał do prezesa NRL m.in.: Co do ograniczonej świadomości w zakresie ochrony radiologicznej, niestety, jako osoby wspólnadzorujące tę dziedzinę w placówkach medycznych, dysponujemy licznymi tego przykładami z różnych specjalności (także z pracowni stomatologicznych). Ta świadomość na szczęście powoli wzrasta, m.in. dzięki testom i audytom, które pozwalają na wykrycie zagrożeń.

Takiej opinii nie złagodzą nawet zdawkowe słowa uznania dla profesjonalizmu lekarzy dentystów: Z wielkim szacunkiem odnosimy się do kompetencji lekarzy dentystów w zakresie stomatologii - czytamy w piśmie PLTR.

W tej sytuacji Maciej Hamankiewicz ponownie wystąpił z apelem skierowanym do PLTR. - Jeszcze raz apeluję o zachowanie umiaru w debacie publicznej, a w sytuacji, gdy członkom samorządu lekarskiego przyjdzie różnić się w poglądach, należy odwoływać się wyłącznie do argumentów merytorycznych. Jest także wiele innych miejsc poza Ministerstwem Zdrowia, gdzie ewentualnie zauważone problemy można zgłaszać, omawiać i ewentualnie rozwiązywać. Z całą pewnością lepszymi forami do tego są zjazdy, konferencje naukowe i szkoleniowe, a także organizacje zawodowe, w tym samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów - czytamy w piśmie NRL.

SŁOWA KLUCZOWE
radiologia stomatologiczna   NRL   Maciej Hamankiewicz   PLTR  

POLECAMY W SERWISACH