• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Promieniowanie jonizujące w celach medycznych: kto nie chciał brać udziału w pracach nad wdrożeniem dyrektywy?

ms
10-11-2015, 11:50
Promieniowanie jonizujące w celach medycznych: kto nie chciał brać udziału w pracach nad wdrożeniem dyrektywy? Gdzie lekarze i lekarze dentyści w pracach nad promieniowaniem jonizującym w celach medycznych (foto: pixabay)
Informowaliśmy, że w pracach nad wdrożeniem do prawa polskiego unijnej dyrektywy, dotyczącej m.in. stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych nie uczestniczyli lekarze i lekarze dentyści. Z Państwowej Agencji Atomistyki otrzymaliśmy wyjaśnienie, że w żaden sposób takiej sytuacji nie jest winna PAA. Kto zatem?

Postanowiliśmy opublikować stanowisko w tej sprawie PAA. Pismo wskazuje, że Agencja dochowała wszystkich obowiązujących ją procedur (infoDENT24.pl nie twierdził, że tak nie było). Z informacji PAA można wywnioskować gdzie mogło dojść do zaniechań.

Czekamy na wyjaśnienia wywołanych do tablicy, gdyż z pewnością gdzieś powstał błąd (niedopatrzenie?), w wyniku którego Maciej Hamankiewicz, prezes NRL zbyt późno zwrócił się do Janusza Włodarskiego, prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z prośbą o włączenie przedstawicieli samorządu zawodowego medyków w prace nad koncepcją wdrożenia dyrektywy Rady 2013/59/Euratom ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego.  

Przedstawiamy pełne stanowisko prezesa PAA w tej sprawie, przekazane redakcji infoDENT24.pl przez Monikę Kaczyńską, rzeczniczkę prasową prezesa PAA (wygrubienia pochodzą od redakcji).

Minister Środowiska zarządzeniem z 8 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. MŚ poz. 50) powołał Zespół do spraw opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/Euratom („Zespół”), w którego skład weszli przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki („PAA”) oraz przedstawiciel Ministra Środowiska. Zgodnie z § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Środowiska, Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym inne osoby, w tym przedstawicieli innych organów administracji rządowej oraz środowisk naukowych. W związku z powyższym pismem z 3 lutego 2015 r.

Prezes PAA jako przewodniczący Zespołu zwrócił się do dziesięciu organów centralnych i ministerstw, w tym do Ministra Zdrowia o wyznaczenie przedstawicieli, którzy wezmą udział w pracach zespołu. W pracach zespołu brali udział eksperci wskazani przez Ministerstwo Zdrowa pismem z 13 lutego 2015 r.

Pismem z 16 października 2015 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej („NRL”) Maciej Hamankiewicz zwrócił się z prośbą o włączenie do tych prac przedstawicieli samorządu lekarskiego. Prezes PAA pismem z 27 października 2015 r. poinformował Prezesa NRL, iż Zespół zakończył prace nad koncepcją wdrażania dyrektywy w części dotyczącej stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Środowiska Zespół ma obowiązek przedstawić Kierownictwu resortu środowiska, raport zawierający koncepcję wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/Euratom oraz istotę projektowanych rozwiązań legislacyjnych w terminie do 30 listopada 2015 r.

POLECAMY W SERWISACH