PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Projekt ustawy nacjonalizacyjnej? Wiele istotnych zmian w działalności leczniczej.

ms
15-06-2017, 07:39
Projekt ustawy nacjonalizacyjnej? Wiele istotnych zmian w działalności leczniczej. MZ - projekt ustawy o działalności leczniczej
Z datą 9 czerwca 2017 r. pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Już otrzymał miano nacjonalizacyjnej, czy słusznie?

Część analityków rynku nazwało projekt ustawą nacjonalizacyjną. Chodzi o przepis wykluczający współpracę podmiotów prywatnych i publicznych. De facto rozwiązanie to eliminuje spółki niepubliczne, które działają na rynku wykorzystując majątek podmiotów publicznych.

* Wprowadzenie zakazu zbywania aktywów trwałych, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez podmiot leczniczy udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotnej przyjmującemu zamówienie.

Równie znamienna jest inna propozycja, mówiąca o tym, iż o ile w placówce publicznej służby zdrowia skończy się tzw. ryczałt (ten sposób finansowania usług jest zresztą kolejną zmianą wprowadzaną przez MZ) będzie istniała możliwość pobierania pieniędzy za usługi.

* Rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z możliwością udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami.

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie dopuszczalności udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami, w szczególności samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, proponuje się uproszczenie przepisów w tym zakresie, tak aby taka możliwość wynikała wprost z przepisów ustawy. W związku z czym zaproponowano:

1. Zmianę przepisu dotyczącego regulaminu organizacyjnego (w zakresie ustalenia cennika opłat). Propozycja dotyczy uproszczenia tego przepisu, tak aby wprost z niego wynikało, że cennik, o którym mowa w art. 24 zmienianej ustawy może dotyczyć wyłącznie „świadczeń komercyjnych". Oczywiste jest natomiast, że nie dotyczy świadczeń finansowanych ze środków publicznych, na postawie odrębnych przepisów.

2. Uchylenie przepisu art. 44 zmienianej ustawy, w myśl którego podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Zagadnienia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym podmioty niebędące przedsiębiorcą regulują przepisy odrębne.

3. Uchylenie przepisu art. 45 zmienianej ustawy, który dotyczy ustalania wysokości opłat za świadczenia zdrowotne przez kierowników podmiotów niebędących przedsiębiorcą. Przywołany przepis powiela regulację zawartą w przepisach określających zawartość regulaminu organizacyjnego w zakresie cennika.

POLECAMY W SERWISACH