• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Program dostosowawczy dla praktyk lekarskich - do końca 2012 roku

15-10-2012, 04:54
Program dostosowawczy dla praktyk lekarskich (foto: sxc.hu)
Program dostosowawczy dla praktyk lekarskich (foto: sxc.hu)
Szczegółowe warunki w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 29 czerwca 2012 r., poz. 739). Co z tych regulacji wynika?

Ważne są dwie informacje:

- pierwsza, że dostosowanie gabinetów stomatologicznych do wymogów: tzw. ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych określonych w ustawie o działalności leczniczej nastąpić musi do końca 2016 r.;

- druga, że właściciele gabinetów stomatologicznych, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej, powinni do końca 2012 r. przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr (w przypadku praktyk - właściwa okręgowa rada lekarska), zaopiniowany przez SANEPID, program dostosowawczy.

Nowe przepisy są znacznie bardziej ogólne w stosunku do wcześniej obowiązujących regulacji, a dotyczących wymogów sanitarno- lokalowych.

Pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków.

Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku o innym przeznaczeniu.

Dopuszcza się również lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu.

Kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą muszą umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

W pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się:

- co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej;

- co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej;

- co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.

W odniesieniu do praktyki wszystkie wymienione miejsca mogą znajdować się w pomieszczeniu w którym praktyka jest wykonywana;

Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą musza umożliwiać ich mycie oraz dezynfekcję. Wymogu tego nie stosuje się do mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych, do mebli w poradniach i gabinetach podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz w pomieszczeniach, o których praktyka wykonywana jest w pomieszczeniach mieszkalnych wyodrębnionych od pomieszczeń innych użytkowników lokalu;

Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Wymogów tych nie stosuje się do pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz sal kinezyterapii

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   praktyka lekarska   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH