PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Proces w sprawie wadliwego leczenia dentystka przegrała w 58 proc.

WSA, ms
19-02-2015, 12:01
Proces w sprawie wadliwego leczenia dentystka przegrała w 58 proc. 32 tys. zł za wadliwe leczenie (foto: infoDENT24.pl)
Leczenie stomatologiczne kosztowało pacjentkę niewiele ponad 10 tys. zł, a że było nieprofesjonalnie wykonane, poszkodowana domagała się łącznej kwoty 77 694 zł. Sąd przyznał jej 32 998 zł i zaznaczył, że poszkodowana wygrała proces w 42 proc.
Leczenie zębów i uzupełnienie ubytków przez wykonanie koron dentystycznych przeprowadzono w połowie 2008 r., ale dopiero 12 grudnia 2014 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny wydał ostateczny wyrok w sporze: pacjentka - dentystka.
Roszczenia powódki zostały ograniczone z 77 694 zł (w tym 60 tys. zł zadośćuczynienie i 17 tys. koszty leczenia i naprawy skutków leczenia) do 32998 zł (w tym 15 tys. zł zadośćuczynienie).

Historia leczenia
Pacjentka przybyła do Polski ze Stanów Zjednoczonych, aby przy okazji kilkutygodniowego pobytu w kraju, zadbać o uzębienie. W gabinecie stomatologicznym zaproponowano wykonanie dwóch zablokowanych mostów. Uprzednio przystąpiono do leczenia zachowawczego: próchnicy w jedynce lewej i prawej, przyszyjkowego ubytku, wypełnienia na powierzchni zgryzowej w piątce górnej i prawe, w trójce lewej i prawej, ubytków przyszyjkowych w trójce górnej lewej i szóstce górnej lewej, w czwórce górnej ubytku na powierzchni stycznej bliższej.

W tym samym dniu spiłowano pacjentce 8 zębów w dolnej szczęce pod korony, wykonano odciski szczęki oraz założono korony tymczasowe.
Po spiłowaniu zębów u powódki wystąpiły dolegliwości bólowe. Podczas następnej wizyty pacjentka zgodziła się dodatkowo na wykonanie koron zębów górnej szczęki, wobec czego spiłowano jej jedynki i lewą dwójkę, wykonano odcisk i założono korony tymczasowe. Tego samego dnia przymierzono powódce korony zębów dolnej szczęki - w jej odczuciu były one krzywe i za krótkie, o czym poinformowała dentystkę. Informowała również o dolegliwościach bólowych.

W trakcie kolejnej wizyty założono korony zębów dolnej szczęki na tymczasowym cemencie.

Po powrocie do domu pacjentka stwierdziła, że założone korony są krzywe, nieszczelne, uniemożliwiają prawidłowe zamknięcie szczęki i uciskają na dziąsła. Powódka nie mogła wyraźnie mówić, jeść, korony kaleczył jej język, a ból zębów pod koronami uniemożliwiał wypoczynek nocny i normalne funkcjonowanie.

Pacjentka zgłosiła się na kolejną wizytę z dolegliwościami bólowymi, wyrażając niezadowolenie z powodu niedopasowanych koron zębów szczęki dolnej. W czasie wizyty wykonano powódce przymiarkę koron zębów szczęki górnej. Po powrocie do domu powódka nadal odczuwała ból zębów.

Podczas kolejnej wizyty leczonej kobiecie zostały założone korony na zęby szczęki górnej i dolnej, zacementowane na tymczasowym cemencie typu fleczer.

Pacjentka w dalszym ciągu odczuwała ból zębów, szczęki oraz skrzywienie zgryzu.

Łącznie koszt leczenia wyniósł 10 570 zł (wykonanie piętnastu porcelanowych koron po 600 zł każda; przygotowanie zębów do założenia koron - 1570 zł).
Po powrocie do domu pacjentka zauważyła, że pomiędzy koronami a dziąsłami są duże szczeliny, korony odstawały, a w samych koronach są dziurki. Nadal odczuwała duży ból uniemożliwiający jej jedzenie i spanie.
Podczas kolejnej wizyty uzupełnienia protetyczne zostały zacementowane cementem tymczasowym typu fleczer, a wizytę kontrolną zaplanowano za rok.

POLECAMY W SERWISACH