PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezydium NRL opiniuje propozycje zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów

ew
05-04-2016, 08:04
Prezydium NRL opiniuje propozycje zmian w kształceniu podyplomowym  lekarzy i lekarzy dentystów Prezydium NRL o kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów (foto: pixabay)
NRL negatywnie ocenia sytuację, w której istnieje 76 specjalizacji dla lekarzy i 316 wariantów programów szkoleń (średnia 4,16), a dla lekarzy dentystów na 9 dziedzin 43 programy szkoleń (4,78). Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów wskazuje na potrzebę dostosowania liczby programów do liczby specjalizacji.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej bardzo dokładnie przeanalizowało  pismo ministra zdrowia na temat identyfikacji problemów w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Oto najważniejsze tezy, z których większość dotyczyła specjalizacji lekarskich i lekarsko - dentystycznych.

NRL stoi na stanowisku, że należy tworzyć jak najlepsze warunki do kształcenia lekarzy, aby ten cel osiągnąć - potrzeba globalnie i regionalnie rozpoznać zapotrzebowanie na lekarzy, a zwłaszcza na lekarzy dentystów.

Istnieje potrzeba stworzenia lepszego systemu motywującego do wybierania deficytowych specjalności. Należy:
– uprościć przepisy tam, gdzie to możliwe i uwzględnić realia życia szkolących się lekarzy,
- ograniczyć liczbę specjalizacji do niezbędnych,
-  uruchomić dwie,-trzy szczególne umiejętności – pilotaż (posiadanie umiejętności nie może być warunkiem zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ),
- stworzyć realny w dobie komercjalizacji i prywatyzacji stomatologii system specjalizowania,
-  specjalizacja docelowa powinna być określana po ukończeniu modułu podstawowego,
– wprowadzić centralne  przyznawanie specjalizacji, 
-  zapewnić jednolity wzór umowy dla rezydentów do składania wniosków dotyczących indywidualnego toku specjalizacji i uelastycznić  termin zakończenia specjalizacji,
- znieść odrębny system szkolenia specjalizacyjnego w resortach sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych,
- wprowadzić w art. 16k ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty postanowienie przewidujące uprawnienie ministra obrony narodowej do dofinansowywania kosztów związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy.

NRL ocenia, że lepsze przygotowanie kandydata do specjalizacji możliwe będzie dzięki:
- przywróceniu stażu podyplomowego,
-  upraktycznieniu szkolenia studentów,
- dopracowaniu programu stażu,
- podwyższeniu rangi koordynatora stażu,
- wprowadzeniu obowiązkowego jednodniowego szkolenia w zakresie systemu specjalizowania, które będzie organizował samorząd lekarski.

NRL negatywnie ocenia sytuację, w której istnieje 76 specjalizacji dla lekarzy i 316 wariantów programów szkoleń, a dla lekarzy dentystów na 9 dziedzin aż  43 programy szkoleń. Samorząd lekarski wskazuje na potrzebę dostosowania liczby programów specjalizacji do liczby specjalizacji.

 NRL stoi na stanowisku, aby zweryfikować programy pod kątem:
- urealnienia warunków akredytacji,
- urealnienia rodzajów oraz liczby procedur i staży,
- usunięcia z programów kursów, stażów i procedur niemożliwych do wykonania z powodów formalnych, prawnych lub innych,
- podziału kursów na obowiązkowe i opcjonalne (z tych ostatnich połowa powinna być zrealizowana),
- każdy kurs obowiązkowy, przewidziany w programie, powinien odbywać się co najmniej raz w roku, - większej regionalizacji kursów (zmniejszenie kosztu szkolących), umożliwienie organizacji kursów przez izby lekarskie, co zwiększy dostępność do kursów specjalizacyjnych.

POLECAMY W SERWISACH