• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezes NRL za utrzymaniem zakazu zatarcia kary pozbawienia pwz

ms
04-08-2017, 08:36
Prezes NRL za utrzymaniem zakazu zatarcia kary pozbawienia pwz Kontrowersje wokół pwz (foto: pixabay)
Na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który zapytał ministra zdrowia dlaczego kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów nie ulega zatarciu, zareagował Maciej Hamankiewicz, prezes NRL.

Szef NRL przypomniał stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich z 19 lipca 2017 r., w którym Adam Bodnar oświadczył m.in., iż osoby wydalone z samorządów zawodowych nigdy — nawet po upływie wielu lat i całkowitym odstąpieniu od tych czynów, które spowodowały ich ukaranie oraz naprawieniu negatywnych skutków — nie mają szansy na rehabilitację i powrót do zawodu. Budzi to wątpliwości z punktu widzenia godności tych osób, która (w myśl art. 30 Konstytucji) jest nienaruszalna i powinna być szanowana przez władze publiczne.

Kara nakładana w wyjątkowych przypadkach 
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował w tej sprawie pismo do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, w którym pisze m.in.:

Samorząd lekarski nie podziela stanowiska zaprezentowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty jest najsurowszą karą, jaką sąd lekarski może orzec za naruszenie przez lekarza zasad etyki lekarskiej czy przepisów związanych z wykonywaniem zawodu. Kara ta w historii odrodzonego w 1989 r. samorządu lekarskiego została prawomocnie orzeczona w  11 przypadkach.

Analiza przypadków, w których doszło do orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza wskazuje, że jest ona wymierzana jako sankcja za niedające się w żaden sposób usprawiedliwić czyny godzące w istotę powołania do wykonywania zawodu lekarza czy lekarza dentysty.

Czyny, które doprowadziły do utraty pwz:
1) Użycie przez lekarza anestetyku podanego małoletniej pacjentce dożylnie w celu doprowadzenia jej do poddania się tzw. „innej czynności seksualnej” oraz nadużycie stosunku zależności w celu wykonania wobec kolejnej małoletniej pacjentki tzw. „innej czynności seksualnej”.

2) Wykorzystanie przez lekarza swojego wpływu na pacjentkę celem doprowadzenia do naruszenia jej intymności i wykonania „innych czynności seksualnych” oraz dodatkowo użycie przemocy fizycznej wobec innej pacjentki.

3) Użycie broni palnej (oddanie kilku strzałów) w celu pozbawienia życia innego człowieka. Pokrzywdzony zmarł.      

4) Dokonanie nielegalnego zabiegu przerywania ciąży, a dodatkowo wykonanie go nieprawidłowo od strony medycznej oraz wykonanie tego zabiegu w warunkach ambulatoryjnych, podczas gdy pacjentka wymagała pilnego leczenia szpitalnego. Pacjentka zmarła.   

5) Dokonanie nielegalnego zabiegu przerywania ciąży u kilku kobiet. Dodatkowo zabieg ten został wykonany w pomieszczeniach, które nie były zarejestrowane jako pomieszczenia praktyki lekarskiej.

POLECAMY W SERWISACH