PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prawo atomowe nie uwzględnia specyfiki pracy lekarzy dentystów – trzeba to zmienić!

ms
28-11-2015, 14:23
Prawo atomowe nie uwzględnia specyfiki pracy lekarzy dentystów – trzeba to zmienić! Prawo atomowe do zmiany: apel Komisji Stomatologicznej NRL
Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciła się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ustawy – Prawo atomowe, które nakładają na właścicieli gabinetów stomatologicznych obowiązki nieadekwatne do zagrożeń wynikających z wykorzystywania w takich placówkach sprzętu emitującego promieniowanie jonizujące.

Komisja Stomatologiczna wskazuje, że wśród badań radiologicznych, wykonywanych przez lekarzy dentystów, przeważają radiogramy wewnątrzustne, w których dawka promieniowania jest nieznaczna. Tym samym wymogi nałożone na lekarzy dentystów, w związku z wykonywaniem przez nich badań radiologicznych, nie powinny być takie same, jak w stosunku do dużych pracowni radiologicznych.

W ocenie Komisji Stomatologicznej, zasadnicze znaczenie dla lekarzy dentystów, w związku z planowaną nowelizacją przepisów ustawy – Prawo atomowe, mają zmiany dotyczące następujących zagadnień:
- funkcji inspektora ochrony radiologicznej;
- systemu zarządzania jakością;
- szkoleń lekarzy dentystów z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

Funkcja inspektora ochrony radiologicznej
Komisja Stomatologiczna stwierdza, że obecny zakres zastosowania art. 7 ust. 5 i nast. ustawy – Prawo atomowe, wskazujący na konieczność ustanowienia inspektora ochrony radiologicznej w każdej pracowni stosującej promieniowanie jonizujące do celów medycznych, jest nieadekwatny do struktury prawnej i organizacyjnej funkcjonowania gabinetów stomatologicznych, co do zasady prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

System zarządzenia jakością, audytu klinicznego wewnętrznego i zewnętrznego
Przepis art. 33c ust. 7 ustawy – Prawo atomowe przewiduje obowiązek klinicznych audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wprowadzenie systemu zarządzania jakością (szczegółowo przedmiotową kwestię precyzuje rozporządzenie ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej /Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 z późn. zm./).

W ocenie Komisji Stomatologicznej, zmiany w powyższym obszarze powinny dotyczyć rezygnacji z audytu zewnętrznego w odniesieniu do rentgenowskich aparatów stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych oraz zmniejszenia częstotliwości przeprowadzania audytów wewnętrznych. Ponadto istnieje potrzeba opracowania wzorcowej dokumentacji systemu zarządzania jakością w zakresie rentgenodiagnostycznych badań stomatologicznych.

Szkolenia lekarzy dentystów z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta
Istnieje potrzeba zmian w programach szkoleń oraz w dostępnych formach szkolenia (należałoby rozważyć możliwość uzyskania uprawnień z zakresu ochrony radiologicznej w ramach systemu doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). Ponadto, zmiany powinny objąć również takie kwestie jak okres ważności certyfikatu, a także zasadność odbywania szkolenia co 5 lat.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH