PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Prawidłowa recepta na leki refundowane, czyli jaka?

20-12-2012, 05:48
Prawidłowa recepta na leki refundowane, czyli jaka
Prawidłowa recepta na leki refundowane, czyli jaka
Narodowy Fundusz Zdrowia znowu straszy. Tym razem  informuje, że lekarz, a więc i lekarz dentysta, za nieprawidłowo wystawioną receptę może być obciążony karą umowną w wysokości 200 zł. NFZ zapewnia jednak, iż kara dotyczy właśnie błędnie wystawionej recepty, nie zaś każdego ujawnionego na niej błędu. Wielu może zdziwić taka interpretacja rzeczywistości.

Problem w tym, że prawidłowo wystawiona recepta na leki refundowane zależy nie tylko od tego co jest na niej uwidocznione, ale kto ją wystawia.

Pieczątka nagłówkowa umieszczona na recepcie wystawionej na leki, które podlegają refundacji, musi zawierać:

Dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, u którego wykonuje zawód osoba uprawniona:

- nazwę albo firmę wynikającą z umowy na wystawianie recept refundowanych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego,

- numer telefonu,

- identyfikator, stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.

Dane osoby uprawnionej (lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, z którym Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa):

- imię i nazwisko,

- adres miejsca zamieszkania

- numer telefonu

- dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upoważniającej do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Lekarze dentyści, którzy aneksowali umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych (zgodnie z zarządzeniem Nr 25/2012/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 kwietnia 2012 r. oraz z zarządzeniem Nr 38/2012/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 czerwca 2012 r.), posiadają ten sam numer umowy co umowa, którą zawarli przed 30 kwietnia 2012 roku.

Ci właśnie lekarze dentyści mogą posługiwać się zakresami numerów recept przyznanych przed 30 czerwca 2012 r.

Z kolei lekarze dentyści, którzy podpisali umowę po 6 lipca 2012 roku, posiadają nowy numer umowy. Mogą oni posługiwać się tylko zakresem numerów recept przydzielonych do tej właśnie nowej umowy.

Zasady te nie dotyczą recept wystawianych przez lekarzy zatrudnionych u świadczeniodawców w ramach realizacji umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   protest "receptowy   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH