• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Praktyka zawodowa, czy podmiot leczniczy. Na co postawić i dlaczego? cz. I

ms
23-01-2017, 08:00
Praktyka zawodowa, czy podmiot leczniczy. Na co postawić i dlaczego? cz. I mec. Arkadiusz Jóźwik - radca prawny
Dentysta – przedsiębiorcą? Jeśli tak, to jedna z pierwszych decyzji, jakie należy podjąć dotyczy wyboru formy prowadzenia działalności leczniczej. Głęboki namysł wskazany, wszak pierwszy krok determinuje szereg dalszych kwestii: od warunków lokalowych, aż po wpis podmiotu wykonującego działalność leczniczą do właściwego rejestru.

Lekarz dentysta – przedsiębiorca może wykonywać działalność leczniczą w dwóch formach:
- jako praktyka zawodowa (indywidualna bądź grupowa praktyka lekarska);
- jako podmiot leczniczy.

Takie rozwiązania wprowadziła m.in. ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która zastąpiła ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Warto przypomnieć, że na podstawie wdrożonych wówczas przepisów od 1 stycznia 2012 r. NZOZ-y przestały istnieć, zastąpiły je podmioty lecznicze.

Uwaga jednak, decyzja o wykonywaniu działalności leczniczej w jednej z wymienionych form, pociąga za sobą szereg następstw, często uniemożliwiających dalszy rozwój gabinetu. 

Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy? Mecenas Arkadiusz Jóźwik przedstawia zagadnienia związane z uruchomieniem i prowadzeniem podmiotu leczniczego (o praktyce zawodowej pisze tutaj).

Prowadzenie podmiotu leczniczego wiąże się m.in.:
- z koniecznością uzyskania pozytywnej opinii Sanepidu na etapie tzw. odbioru budowlanego (w toku procesu inwestycyjnego). Warto pamiętać, że od 15 lipca 2016 r. nie obowiązują już tzw. decyzje sanitarne (nie ma zatem wymogu uzyskania decyzji opiniującej warunki lokalowe, sanitarne i instalacyjne lokalu);
- z planowymi kontrolami Sanepidu, które są realizowane nie częściej niż raz w ciągu roku (niezależnie od liczby przyjmujących lekarzy);
- z wymogiem prowadzenia jednej dokumentacji medycznej (co prawda, dokumentacja ta jest jedna dla podmiotu leczniczego, ale prowadzona być powinna odrębnie dla każdej poradni);
- z prowadzeniem gospodarki odpadami (jedna dokumentacja  w ramach działalności leczniczej podmiotu, niezależnie od liczby lekarzy przyjmujących w tym podmiocie);
- z pełnym prawem współpracy na linii lekarz prowadzący podmiot leczniczy (przedsiębiorca) a lekarz przyjmujący pacjentów (zakaz zatrudniania lekarzy przez innych lekarzy, ustanowiony w art. 53 ustawy o zawodzie lekarza nie będzie miał w tym przypadku zastosowania), w tej sytuacji lekarze mają pełną swobodę w wyborze łączącego ich stosunku prawnego - umowa o pracę, zlecenie, kontrakt;
- ze swobodą w podejmowaniu bądź w zakończeniu współpracy z personelem medycznym - bez konieczności wypełniania dodatkowych zgłoszeń/odbiorów (elastyczność osobowa);
- z przywilejem otwierania, w ramach jednej struktury podmiotu leczniczego, innych miejsc świadczenia usług (elastyczność organizacyjna);
- z podleganiem uproszczonym wymaganiom - w przypadku uruchamiania kolejnych miejsc wykonywania świadczeń (oczywiście w ramach jeden struktury podmiotu leczniczego).

POLECAMY W SERWISACH