PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Praktyczny poradnik: co dentysta powinien wiedzieć o odpowiedzialności zawodowej

ms
18-11-2016, 13:13
Praktyczny poradnik: co dentysta powinien wiedzieć o odpowiedzialności zawodowej Michał Grabiec(foto: archiwum)
Lekarz dentysta może narazić się na postępowanie związane z odpowiedzialnością zawodową w dwóch przypadkach - przypomina czytelnikom infoDENT24.pl Michał Grabiec, radca prawny. Pierwszym przypadkiem jest naruszenie zasad etyki lekarskiej, zawartych przede wszystkim w Kodeksie Etyki Lekarskiej, ale także w poszczególnych uchwałach samorządu lekarskiego. Drugim przypadkiem jest natomiast naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem zawodu, opisanych m.in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy jest dodatkowym trybem odpowiedzialności, funkcjonującym niezależnie od postępowania cywilnego oraz karnego. W tej samej kwestii przeciwko lekarzowi może być prowadzone zarówno postępowanie karne, jak i postępowanie związane z odpowiedzialnością zawodową. Kwestie z zakresu tej ostatniej zostały uregulowane w ustawie o izbach lekarskich.

Postępowanie dyscyplinarne
Naruszenie jakich obowiązków może w takim razie skutkować postępowaniem dyscyplinarnym?

Ich katalog jest dosyć obszerny, a one same często bardzo ogólne. Przykładowo może być to: naruszenie prawa pacjenta do informacji, złamanie tajemnicy lekarskiej, działanie wbrew zasadom sztuki medycznej, ale także, wydawałoby się, bardziej trywialne, jak nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej.

Postępowania związane z odpowiedzialnością zawodową lekarzy toczą się przed sądami lekarskimi, mającymi charakter dwuinstancyjny. Pierwszą instancją jest okręgowy sąd lekarski, z kolei odwołanie od jego orzeczenia kierowane jest do Naczelnego Sądu Lekarskiego, jako podmiotu drugiej instancji.

Strony postępowania
Stronami takiego postępowania są: - osoba pokrzywdzona, - lekarz dentysta (jeżeli wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub skierowano wniosek o ukaranie, wówczas lekarz staje się obwinionym), - rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Prawa oskarżonego
W trakcie postępowania lekarz dentysta, ma prawo do obrońcy – adwokata, radcy prawnego lub innego lekarza. Pokrzywdzony może skorzystać z pomocy pełnomocnika. Z perspektywy kogoś, kto nie czuje się pewnie we wszystkich meandrach systemu prawnego jest to rozwiązanie rozsądne, gdyż sądy lekarskie mają szeroki wachlarz kar, które mogą orzec wobec obwinionego lekarza.

                                         

                                                       Kary sądu lekarskiego

Ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu
Zgodnie z zapisami ustawy o izbach lekarskich, sąd lekarski może orzec siedem rodzajów kary:
- upomnienie;
- nagana;
- kara pieniężna;
- zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia - od roku do pięciu lat;
- ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu - od sześciu miesięcy do dwóch lat;
- zawieszenie prawa wykonywania zawodu – od roku do pięciu lat;
- całkowite pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

Zakaz pełnienia funkcji kierowniczych
Warto przy tym zauważyć, że wraz z nałożeniem kar ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu oraz zawieszenia prawa wykonywania zawodu, sąd lekarski ma także prawo zakazać osobie skazanej pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia.

POLECAMY W SERWISACH