PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Praca dentystki na dwóch etatach a prawo do wcześniejszej emerytury

ms
17-02-2017, 10:27
Praca dentystki na dwóch etatach a prawo do wcześniejszej emerytury Praca dentysty w szczególnych warunkach (foto: pixabay)
ZUS nie chciał przyznać dentystce wcześniejszej emerytury, chociaż pracowała średnio na dwóch etatach.

Sąd stwierdził, że w świetle dokumentów (świadectw pracy w warunkach szczególnych, akt osobowych oraz zeznań ubezpieczonej i świadków) dentystka przez siedem lat pracowała jako stomatolog u trzech pracodawców, a przez pewien czas nawet u czterech.

Łączny wymiar czasu pracy ubezpieczonej jako stomatologa wynosił w granicach dwóch etatów. Nie negował tego ZUS, ale nie chciał dentystce przyznać emerytury na podstawie pracy w szczególnych warunkach.

Sąd opowiedział się po stronę dentystki, powołał się  przy tym na § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r, który stanowi, iż do okresów pracy w szczególnych warunkach należą prace wykonywane stale i w pełnym wymiarze na danym stanowisku pracy, o ile rodzaj pracy odpowiada zasadom określonym w rozporządzeniu.

Zdaniem Sądu przepis ten nie wymaga, żeby praca w szczególnych warunkach była wykonywana w jednym zakładzie pracy. Nie ma przeszkód, aby wymiar czasu pracy z poszczególnych zakładów sumować. W tej sytuacji po dodaniu zatrudnienia u wszystkich pracodawców, łączny wymiar pracy na stanowisku stomatologa przez siedem lat będzie wynosił ok. 1,5 etatu. Dlatego też, zdaniem Sądu, cały okres pracy ubezpieczonej, należy zakwalifikować jako zatrudnienie w warunkach szczególnych w rozumieniu wykazu A działu XII, poz. wskazanego rozporządzenia.

Dentystka przez ponad 8 godzin wykonywała pracę lekarza stomatologa, chociaż jednego dnia praca w takim wymiarze wykonywana była u dwóch pracodawców z niewielką przerwą na dojazd do pracy od jednego pracodawcy do drugiego pracodawcy.

Stomatolog wykonywała stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązki wymienione w wykazie A rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r, w dziale XII „W służbie zdrowia i opiece społecznej” pod poz. 2 (praca lekarza stomatologa).

Nie ma istotnego znaczenia, że praca ta była wykonywana u różnych pracodawców, bowiem realizowana była w takich samych warunkach, w gabinetach stomatologicznym, codziennie, przez około 9 godzin dziennie.

Sąd uznał, że nie może być uwzględniony zarzutu apelacji, iż skoro wnioskodawczyni nie wykonywała u żadnego pracodawcy pracy stomatologa w pełnym wymiarze czasu pracy, to żaden pracodawca nie miał prawa wystawić świadectwa wykonywania pracy w warunkach szczególnych, co jest argumentem, że wnioskodawczyni nie wykonywała pracy w warunkach szczególnych stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przepisy rozporządzenia nie wymagają, żeby praca w warunkach szczególnych była wykonywana tylko u jednego pracodawcy, czy nawet tylko na jednym stanowisku pracy w warunkach szczególnych. Pełny wymiar czasu wskazuje na okoliczność, że prace w warunkach szczególnych powinny być wykonywane przez 8 godzin dziennie, lub w innym wymiarze obowiązującym na danym stanowisku pracy. A praca w warunkach szczególnych powinna być wykonywana stale, czyli codziennie.

Wnioskodawczyni spełniła wszystkie przesłanki do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r, poz. 1440). Udowodniła m.in. piętnaście lat pracy wykonywanej w warunkach szczególnych.

Sygn. akt III AUa 313/14

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
czas pracy   ZUS  

POLECAMY W SERWISACH