PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Potwierdzenia unieszkodliwiania odpadów: jak często, w jakiej formie, jakiej treści

OIL Gdańsk/jsz
19-05-2014, 08:05
Potwierdzenia unieszkodliwiania odpadów: jak często, w jakiej formie, jakiej treści Potwierdznia unieszkodliwiania odpadów: jak często, w jakiej formie, w jakiej treści (źródło: Fotolia/PTWP)
Jak często wytwórcy odpadów medycznych powinni składać wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych? W jakiej formie i treści? Wyjaśnia to adwokat Damian Konieczny z Biura Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

W serwisie OIL w Gdańsku Damian Konieczny przypomina, iż zgodnie z art. 95 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) spalarnie, jako posiadacze zakaźnych odpadów medycznych, są zobowiązane wydać - na wniosek ich wytwórcy - dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów.

Wzór dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie odpadów został określony w rozporządzeniu ministra środowiska z 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. z 2014r., poz. 107), które weszło w życie 22 lutego 2014 r.

Adwokat zwraca uwagę, że zarówno ustawa, jak i rozporządzenie nie obligują, aby wniosek był składany przez wytwórcę odpadów co miesiąc. Jednocześnie ustawodawca nie zastrzega dla takiego wniosku żadnej szczególnej formy, ani treści.

- Należy stosować ogólne przepisy dotyczące oświadczeń woli określone w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 60 k.c. wola osoby chcącej otrzymać dokument, potwierdzający unieszkodliwienie odpadów, może być wyrażona np. w postaci elektronicznej - pisze w serwisie OIL w Gdańsku.

W opinii Damiana Koniecznego, posiadacz unieszkodliwiający zakaźne odpady medyczne, nie może żądać od ich wytwórcy każdorazowego wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie odpadów. Wniosek taki ma bowiem charakter jednorazowy i obowiązuje aż do chwili odwołania przez wytwórcę woli otrzymywania żądanych dokumentów.

Adwokat uważa, że wymagana przez niektóre spalarnie rozbudowana treść wniosku, w tym dane o ilości wytworzonych odpadów, nie znajduje żadnego umocowania w przepisach. Żądane od wytwórcy informacje znajdują się już na karcie przekazania odpadów.

- Wniosek o wydanie dokumentu, potwierdzającego unieszkodliwianie odpadów, może zawierać jedynie dane podmiotu żądającego (nazwę, adres, numer REGON, nr telefonu, e-mail) oraz zakres żądania, tj. informację za jaki okres żąda wydania dokumentu albo informację, iż wniosek jest ważny do odwołania - sugeruje adw. Damian Konieczny.

Jednocześnie autor przypomina iż ustawodawca nie wprowadził żadnych opłat za wydanie takich dokumentów.

Damian Konieczny ostrzega, iż w każdym przypadku, gdy pomimo złożenia wniosku, lekarz nie otrzyma dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów, powinien zawiadomić o zaistniałej sytuacji właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH