PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Pomieszczenia gabinetu stomatologicznego: jakie wymogi?

ms
02-06-2015, 11:38
Pomieszczenia gabinetu stomatologicznego: jakie wymogi? Wymogi wobec pomieszczeń gabinetu stomatologicznego (foto: freedigitalphotos)
Oddział Nadzoru Epidemiologii WSSE w Krakowie przygotował poradnik pt. Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym. Opracowanie to jest zbiorem informacji przygotowanych na podstawie wytycznych i publikacji z zakresu zagrożeń oraz przestrzegania zasad higieny w gabinetach stomatologicznych. Poradnik zyskał pozytywną opinię prof. Jolanty Pytko - Polończyk Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

Całość opracowania zawiera szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w gabinecie stomatologicznym:
Plan higieny
Stanowisko i narzędzia pracy
Wymagania dla lekarzy i personelu
Przygotowanie pacjenta
Postępowanie w przypadku zranienia lub kontaktu z materiałem zakaźnym
Przygotowanie do sterylizacji narzędzi wielorazowego użycia
Kontrola procesu sterylizacji
Postępowanie z odpadami

Dzisiaj przybliżamy część I dotyczącą wymagań, które powinny spełniać pomieszczenia gabinetu stomatologicznego.
Nie istnieje definicja gabinetów stricte stomatologicznych. Wymagania jakie powinien spełnić gabinet wraz z aparaturą opisane są w ustawodawstwie dotyczącym obiektów, w których udzielane są usługi medyczne. Przepisy prawa uwzględniają wymagania, dzięki którym zarówno pacjent, jak i personel medyczny mogą czuć się komfortowo, a sam gabinet staje się funkcjonalny.

Gabinet stomatologiczny:
Zgodnie z rozporządzeniem z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

1. Pomieszczenia, w których wykonuje się praktykę stomatologiczną powinny stanowić samodzielny budynek, lokal w zespole budynków, bądź część budynku lub lokalu przeznaczonych do innych celów, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia.

2. Wejście do gabinetu powinno być poprowadzone przez pomieszczenia związane z praktyką, nie może być wykorzystywane jednocześnie do innych celów niż praktyka oraz nie może być przechodnie dla innych pomieszczeń. Jednakże wejście może prowadzić z pionu komunikacji ogólnej i być wspólne z innymi użytkownikami budynku bądź lokalu.

3. Oświetlenie w gabinecie stomatologicznym powinno odpowiadać potrzebom użytkowym oraz warunkom określonym przez prawo.

4. Podłoga oraz jej połączenie ze ścianami powinny umożliwiać mycie i dezynfekcję.

5. W przypadku uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pomieszczenia gabinetu stomatologicznego mogą znajdować się poniżej poziomu otaczającego je terenu. Dotyczy to zarówno pomieszczeń o charakterze diagnostycznym jak i terapeutycznym, przeznaczonych na pobyt ludzi czy pomocniczych, magazynowych.

6. W gabinecie powinny znajdować się: umywalka z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki.

7. W gabinecie powinien znajdować się zlew z baterią, ze względu na fakt, iż w użyciu są narzędzia i sprzęt medyczny wielokrotnego użytku, za wyjątkiem sytuacji, kiedy takie narzędzia podlegają myciu i sterylizacji w odrębnym pomieszczeniu, lub kiedy te czynności odbywają się w innym podmiocie.

POLECAMY W SERWISACH