• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Pokłosie wyroku TK o niekonstytucyjności kar za sprawozdania o odpadach medycznych

ms
24-06-2014, 14:00
Pokłosie wyroku TK o niekonstytucyjności kar za sprawozdania o odpadach medycznych Pokłosie wyroku TK o niekonstytucyjności kar za sprawozdania o odpadach medycznych (foto: infoDENT24.pl)
Dopiero 17 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II wyrokował w sprawie dentystki, która od kilku lat walczyła o unieważnienie decyzji w sprawie kary w wysokości 10 tys. zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów. Wyrok jest korzystny dla skarżącej. Inny być nie mógł, bo wcześniej w sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny.

1 kwietnia 2014 r., sygn. akt II OSK 67/14, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 8 lutego 2011 r., sygn. akt II SA/Łd 1477/10 i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania. Ostatecznie WSA w Łodzi uznał skargę dentystki za usprawiedliwioną. Zasadniczą okolicznością, mającą wpływ na wynik sprawy, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

TK 15 października 2013 r. w wyroku o sygn. akt P 26/11 orzekł, że art. 79c ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach przewiduje, niepodlegającą miarkowaniu, karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach. W efekcie przepis ten uznany został za niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Do tego czasu sędziowie WSA, orzekający w sprawie nie widzieli podstaw do wzruszenia wysokości kary, chociażby ze względu na nieznaczne przekroczenie terminu wysłania sprawozdania przez dentystkę. Według sędziów, zgodnie z art. 37 ustawy o odpadach posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów zobowiązany jest sporządzić zbiorcze zestawienie danych m.in. o rodzajach i ilości odpadów i przekazać je właściwemu marszałkowi województwa do końca I kw. (dla sprawozdań za lata 2005 - 2009) oraz do 15 marca (od 1 stycznia 2011) za poprzedni rok kalendarzowy.

Sędziowie przyznali, że dentystka nadała wymagane zestawienie w placówce pocztowej 1 kwietnia 2010 r., a więc zaledwie jeden dzień po terminie, ale nawet tak niewielkie opóźnienie nie może usprawiedliwiać winy, a zatem kara jest słuszna, chociażby wynosiła aż 10 tys. zł.

Ze względu na stanowisko TK, ostateczny wyrok WSA w Łodzi, uwzględniający skargę dentystki, był więcej niż pewny. WSA w Łodzi zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi na rzecz dentystki 1,7 tys. zł - tytułem zwrotu kosztów postępowania.

sygn. akt II SA/Łd 547/14

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH