PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Podatek w przypadku materiału przekazywanego na zewnątrz do badania laboratoryjnego

ms
27-06-2014, 12:33
Podatek w przypadku materiału przekazywanego na zewnątrz do badania laboratoryjnego Podatek w przypadku materiału przekazywanego na zewnątrz do badania laboratoryjnego (foto: sxc.hu)
Firma dostarcza lekarzowi dentyście próbki do pobrania materiału do badania laboratoryjnego (test diagnostyczny PET). Po otrzymaniu próbki lekarz dentysta pobiera materiał do badania i przekazuje go (pocztą) bezpośrednio do laboratorium. Przy czym badanie to wykonywane jest w Niemczech, w laboratorium należącym do spółki powiązanej z firmą dostarczającą próbki do pobrania materiału do badań. Jak to opodatkować?

Wyniki badania przekazywane są bezpośrednio przez laboratorium lekarzowi dentyście, a laboratorium wystawia fakturę VAT, w której jako nabywcę wskazuje firmę dostarczająca próbki do badania. Faktura ta jest refakturowała na lekarza dentystę (usługa badania diagnostycznego PET).
Lekarz dentysta zawiera umowę o przeprowadzenie badania wyłącznie z firmą dostarczającą próbki, zaś z laboratorium nie łączy lekarza dentystę żadna umowa.

Powstało pytanie, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować refakturując na polski podmiot leczniczy usługę badania laboratoryjnego wykonanego w laboratorium z siedzibą na terenie Niemiec. Pojawiła się sugestia zastosowania zwolnienia od podatku - tak chciałaby firma dostarczającą próbki do pobrania materiału do badań. Stanowisko to zostało przez organ skarbowy uznane za nieprawidłowe, gdyż laboratorium niemieckie nie uzyskało odpowiedniego wpisu do rejestru, który upoważniałby je do prowadzenia działalności leczniczej, a jeśli tak nie jest - to zwolnienie z VAT nie może obowiązywać.

Sprawa trafiła do sądu, a Wojewódzki Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że zwolnienie można zastosować tylko wówczas gdy firma we własnym zakresie zapewnia usługę. Zwolnieniem tym nie jest zatem objęty podmiot, który odsprzedaje świadczenia (nawet usługi w ramach działalności leczniczej) - wykonane przez inny, zewnętrzny podmiot (laboratorium w Niemczech).

Działalność firmy, której dotyczy wyrok WSA, sprowadza się jedynie do dostarczenia towaru do gabinetu stomatologicznego (testu diagnostycznego PET), a następnie refakturowania wykonanej przez odrębny podmiot (laboratorium niemieckie) usługi. Zasadniczym działaniem spółki jest więc pośredniczenie i refakturowanie usługi wykonanej przez inny podmiot.

Sąd wskazał, że zwolnienie z podatku nie dotyczy podmiotów, które są pośrednikami (zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli podmiot leczniczy we własnym zakresie zapewnia usługę).

Czynności pośrednictwa handlowego opisane w tej konkretnej sprawie podlegają opodatkowaniu stawką podstawową, 23 proc.

Sygn. akt: I FSK 332/13 (wyrok NSA)

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
test   laboratorium   VAT   podatki: VAT   PET/MRI  

POLECAMY W SERWISACH