PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Plan higieny oraz przygotowanie do pracy stanowiska i narzędzi pracy - jakie wymogi?

ms
05-06-2015, 09:13
Plan higieny oraz przygotowanie do pracy stanowiska i narzędzi pracy - jakie wymogi?
Ograniczanie wystąpienia zakażeń możliwe jest dzięki stworzeniu „planu higieny". Oddział Nadzoru Epidemiologii WSSE w Krakowie przygotował poradnik pt. Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym.

Temat, dotyczący wymogów w zakresie pomieszczeń gabinetu stomatologicznego, publikowaliśmy tutaj. Poniżej poruszamy zagadnienia obejmujące plan higieny oraz przygotowania do pracy stanowiska i narzędzi pracy

Całość opracowania zawiera szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w gabinecie stomatologicznym. Dokument jest zbiorem informacji przygotowanych na podstawie wytycznych i publikacji z zakresu zagrożeń oraz przestrzegania zasad higieny w gabinetach stomatologicznych. Poradnik zyskał pozytywną opinię prof. Jolanty Pytko - Polończyk Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

Plan higieny
Pierwszym krokiem do zachowania czystości, a przez to ograniczanie lub zapobieganie wystąpienia zakażeń jest stworzenie „planu higieny". Jest to zbiór zasad obowiązujących w placówce medycznej, których celem jest ustalenie jednolitych metod postępowania personelu medycznego i pomocniczego, a także wyznaczenie osoby bądź osób odpowiedzialnych za nadzór i przestrzeganie procedur. Jego opracowanie sprowadza się do:
- Zgromadzenia obowiązujących aktów prawnych, dotyczących wymagań sanitarnych i technicznych oraz ich aktualizacji.
- Uwzględniania aktualizacji wykazu preparatów dezynfekcyjnych (pozytywna opinia Państwowego Zakładu Higieny).
- Ustalenia budżetu miesięcznego na higienę i jej utrzymanie.
- Usystematyzowania nadzoru nad specjalistycznym sprzętem oraz sterylizatorem w zakresie posiadania świadectwa rejestracyjnego odpowiednich urzędów oraz systematycznych przeglądów technicznych.
- Opracowania oraz wdrożenia systemu dokumentującego proces sterylizacji i dezynfekcji a przede wszystkim zapewnienia czystości pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia - procedura sprzątania, w której określa się: harmonogram sprzątania, środki myjące i dezynfekujące, wyposażenie w sprzęt sprzątający oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w gabinecie stomatologicznym.

Z ułożonym planem higieny należy zapoznać wszystkie osoby zatrudnione w gabinecie stomatologicznym.
W zakresie systemu dokumentującego procesy związane z czystością należy pamiętać o nadrzędnej zasadzie związanej z kolejnością mytych pomieszczeń oraz wydzieleniu sprzętu do sprzątania dla poszczególnych stref czystości tj. gabinetu zabiegowego i pozostałych pomieszczeń. Pomieszczenia typu szatnia, pomieszczenie do spożywania posiłków, poczekalnia dla pacjentów czy pomieszczenie higieniczno-sanitarne nie wymagają rutynowej dezynfekcji. Natomiast gabinet zabiegowy należy myć oraz dezynfekować co najmniej raz dziennie, zwłaszcza na koniec dnia pracy.

SŁOWA KLUCZOWE
BHP   unit   gabinety stomatologiczne   higiena   dezynfekcja  

POLECAMY W SERWISACH