PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Piętrzenie formalności przy składaniu wniosku o uruchomienie RTG

ms
22-03-2018, 07:49
Piętrzenie formalności przy składaniu wniosku o uruchomienie RTG RTG? WSSE piętrzą formalności
Na to, aby wojewódzkie stacje sanitarno - epidemiologiczne żądały dokumentacji projektowej pracowni RTG przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego – nie zgadza się NRL i swoje racje wykłada w piśmie do ministra zdrowia.

21 marca 2018 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo następującej treści:

W imieniu samorządu lekarskiego zwracam się z uprzejmą prośbą o doprowadzenie do zgodnego z prawem postępowania wojewódzkich stacji sanitarno–epidemiologicznych (WSSE) w zakresie składania wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, a tym samym o odstąpienie od żądania od wnioskodawców przedłożenia dokumentacji projektowej pracowni RTG, zatwierdzonej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego bowiem wymóg „zatwierdzenia” nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa.

W myśl art. 5 ustawy Prawo Atomowe zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Zezwolenie takie jest wydawane osobie zainteresowanej na podstawie złożonego w tym celu wniosku, który zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1355) powinien zawierać niezbędne dokumenty określone w § 3 oraz w zał. nr 1, pkt. 2.10 ww. rozporządzenia tj.: 
* Dokumentację techniczną aparatu 
* Instrukcję obsługi aparatu
* Dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego
* Dokumentację projektową pracowni rentgenowskiej 
* Instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów.

Do środowiska lekarskiego trafiają sygnały, z których wynika, że niektóre wzory wniosków o wydanie przedmiotowych zezwoleń - umieszczone na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, nakładają na wnioskodawców wymagania, które nie są zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia (…). Jednym z nich jest wymóg przedłożenia dokumentacji projektowej pracowni RTG zatwierdzonej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Należy zauważyć, że wymóg zatwierdzenia dokumentacji projektowej pracowni RTG wymaga złożenia w tym celu odrębnego wniosku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. W związku z tym wnioskodawcy przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego zobowiązani są do uprzedniego uzyskania zatwierdzenia projektu pracowni RTG. Dla osób zainteresowanych uzyskaniem zezwolenia wymaganie w postaci przedłożenia zatwierdzonej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pracowni RTG oznacza istotne wydłużenie czasu na otrzymanie zezwolenia, co w konsekwencji może doprowadzić do negatywnych skutków finansowych oraz narazić wnioskodawców na utratę szansy zawarcia kontraktu z NFZ.

Mając na uwadze, że regulacje dotyczące stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych w sposób znaczący wpływają na warunki pracy wielu lekarzy i lekarzy dentystów zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o podjęcie działań, które zapobiegną takim praktykom.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Maciej Hamankiewicz   Łukasz Szumowski   rtg  

POLECAMY W SERWISACH